Käsitelty

Latauskaappi

Haluaisimme Malmin nuorisotalolle latauskaapin, koska latureita varastetaan usein ja tulee kalliiksi ostaa uusia latureita joka viikko. Ja olisi helpompi laittaa puhelin kaappiin kuin antaa toimistoon. Olemme nähneet niitä muillakin nuorisotaloilla esim. munkkiniemen nuorisotalolla ja ne olivat todella käytännöllisiä.

Latauskaappi nuorisotalolle

HEL 2019-003389 T 12 04 02

Nuorisopalveluiden lausunto aloitteeseen
Latauskaappi nuorisotalolle

Vastaus aloitteeseen saada Malmin nuorisotalolle latauskaappi:

Nuorisopalveluiden Malmin nuorisotyöyksikkö on ryhtynyt aloitteen johdosta toimenpiteisiin ja tilannut Malmin nuorisotalolle latauskaapin.

Malmin nuorisotyöyksiköstä on oltu yhteydessä nuoreen ja tiedotettu asian etenemisestä sähköpostitse, koska nuorta ei tavoitettu puhelimitse.

Minna Sirviö, Malmin nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja
Tiina Nurmi, suunnittelija

Lisätiedot Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608 heidi.hallman(a)hel.fi Heidi Hållman