Käsitelty

Laajasalon uudelle ostarille lataus- ja levähdyspiste

Laajasalon yläkoulun nuorista koottu vaikuttajaryhmä (n.10 hlö.) toivoo Laajasalon uudelle ostarille levähdyspaikkaa ja puhelimen latauspistettä. Paikassa voisi levähtää kaikenikäiset ihmiset ja latauspiste olisi sen yhteydessä.
Latauspisteen sähkö tuotettaisiin uusiutuvalla energialla. Tila olisi pehmeä ja viihtyisä.

Laajasalon uuteen kauppakeskukseen lataus- ja levähdyspiste

HEL 2017-007162 T 12 04 02

Ruudin ydinryhmän aloitteessa esitetään Laajasalon uuteen kauppakeskukseen
levähdyspaikkaa ja puhelimien latauspistettä, jonka shako tuotettaisiin uusiutuvalla energialla.

Laajasalon kauppakeskuksen ympäristö muuttuu tulevina vuosina uuden
asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen myötä. Tavoitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva keskus, jossa on ajanviettopaikkoja ja palveluja alueen asukkaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille.

Aloite ajanviettopaikasta on hyvä ja kannatettava. Jos mahdollista, levähdys-
ja latauspaikka tulisi sijoittaa sisätiloihin esimerkiksi nuorisotilan
tai kirjaston yhteyteen, sillä se turvaisi muun muassa julkista ulkotilaa
paremman latauspisteen ylläpidon. Sisätiloissa sijaitseva latauspiste
on käyttäjilleen ympärivuotisen käytön kannalta parempi ratkaisu eikä
se sulje pois esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuutta.

Julkiseen tilaan sijoitettaessa latauspisteen toteuttamisessa tulee ottaa
huomioon juridiset sekä turvallisuus- ja taloudelliset reunaehdot. Kaupungin
toteuttaman, ilmaisen sähkönjakelun tarjoaminen yleisellä alueella
edellyttää lähes poikkeuksetta saman palvelun mahdollistamista
tasapuolisin ehdoin kaikille kaupungin asukkaille ja toimijoille.

Levähdys- ja latauspisteen toteuttamismahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia
tarkastellaan Laajasalon keskuksen jatkosuunnittelun yhteydessä.
Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

Anni Sinnemäki

apulaispormestari