Käsitelty

Kurvin alueen turvallisuutta tulee parantaa

Sörnäisissä sijaitsevan Kurvin alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä tulisi parantaa Helsingin kaupungin ja Poliisin toimesta.

Kurvi on yksi kaupungin liikenteen solmukohdista. Kun metro, raitiovaunut ja lukuisat bussit kulkevat Kurvin läpi on selvää että Kurvissa liikkuu päivittäin useita satoja, ellei tuhansia ihmisiä.

Kuten uutisista olemme saaneet lukea, Kurvi ei ole kovin viihtyisä paikka. Siellä tapahtuu näpistyksiä, ihmisten ahdistelua ja jopa huumeiden avointa katukauppaa on nähty harrastettavan. Kurvin laidalla sijaitsevalle Vaasanaukiolle on syntynyt jopa humoristinen lempinimi: “Piritori”.

On siis selvää, että Kurvi ei ole viihtyisä eikä turvallinen paikka kaikille kaupunkilaisille. Siksi Helsingin kaupungin ja Poliisin tulisi lisätä näkyvää valvontaa alueella, jotta koko alueesta saataisin turvallinen ja viihtyisä paikka odottaa bussia tai vaikkapa kaveria, olipa vuorokaudenaika sitten päivä tai yö.

Jani Alanen,
Ruudin ydinryhmäläinen
Helsingin kaupungin nuorisovaltuutettu

Nuorten aloite turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamisesta Kurvin alueella

(HEL 2017-010101 T 09 07 00)

Hyvä Jani,

kiitos aloitteestasi, jossa ehdotetaan turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamista Kurvin alueella. Pahoittelen kovasti häiriö- ja epäviihtyisyystekijöitä ja ymmärrän huolesi. Kaupunki panostaa vahvasti turvallisuuteen ja viihtyisyyteen koko oman toimialansa ja -valtansa puitteissa läheisessä yhteistyössä esimerkiksi poliisin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kaupunki ja Helsingin poliisilaitos ovat kiinnittäneet huomiota aloitteessasi kuvattuihin ongelmiin ja useita toimenpiteitä on jo käynnistetty ja tehty.

Kaupunki käynnisti vuoden 2016 lopulla Vaasanpuistikon kehittämisen laatimalla yhdessä alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa suunnitelman, jota hyödynnetään alueen kehtittämisessä. Alkukesästä Vaasanpuistikkoon toteutettiin kehittämissuunnitelman pohjalta yhteisötaideteos, jonka lisäksi muun muassa sinne istutettiin kukkia. Tällä hetkellä alueen toimijat kokoontuvat säännöllisesti ja kehittävät puistikon toiminnallista puolta.

Etsivä lähityö on jalkautunut Kurvin alueelle mahdollisuuksiensa mukaan ja välittänyt viestejä Kujato-verkostoon, joka on Kurvin alueen sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijoiden verkosto. Järjestötoimijat ovat olleet tietoisia ongelmasta ja esimerkiksi ympäristötyössään ovat huomioineet asian. Lisäksi alueen yrittäjiin on otettu yhteyttä ja kohdattujen asiakkaiden kanssa on käyty keskusteluja.

Helsingin poliisilaitos tekee aktiivista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Poliisi on suorittanut alueella näkyvää valvontaa ja jalkautunut Kurvin alueella sekä valvonut huumausaineiden katukauppaa ja puuttunut siihen.

Lisätiedot Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö puhelin: 310 22393, matti.koskinen(a)hel.fi

Jan Vapaavuori, pormestari

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707