Käsitelty

Koulupsykologien määrän nostaminen

Soten maakunta uudistus, pandemia ja oppivelvollisuuden laajentaminen mylläävät kaikki samaan aikaan. Olen erittäin huolissani oppilaiden riittävän kattavasta terveydenhuollosta eri osa-alueilla.
Tällä hetkellä Helsingin julkisissa kouluissa jokaista 800 oppilasta varten on varattu yksi kuraattori. Nämä luvut ovat vielä huolestuttavampia psykologien keskuudessa, joita on yksi jokaista 1000 oppilasta kohden.
Olen päässyt yläkoululaisena seuraamaan näiden lukemien vaikutusta ruohonjuuritasolla ja voin sanoa ettei homma toimi. Koulupsykologin aika pitäisi olla saatavilla pyydettäessä max. kahden viikon sisällä ja sekin aika on liian pitkä mielestäni nuorille opiskelijoille, jotka tarvitsevat akuuttia apua, jota he eivät saa tai osaa muuten hakea. Surukseni voin kuitenkin kertoa, ettei tämä kahden viikon aikakaan toteudu. Psykologit voivat olla mm. täysin perustellulla kahden viikon sairas vapaalla, jolloin jo kymmeniä tapaamisia jää apua ja tukea kaipaavien opiskelijoiden kanssa välistä. Radikaaleimmissa tapauksissa koulun pyskologia ei ole juuri näkynyt ja seuraavia vapaita aikoja on vasta seuraavan lukuvuoden puolella, mikä on kerta kaikkiaan järkyttävää.
Ymmärrän, että kaupungit ja kunnat ovat muutenkin veloissa pandemian takia ja maakuntauudistus sekä oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttavat selkeästi kaupunkien ja kuntien budjetteihin. Opiskelijoiden terveyteen investointi ei ole kuitenkaan ikinä väärä liike ja on tärkeää erikoistilanteista huolimatta pitää huolta nuorten terveydestä kaikilla osa-alueilla. Siksi pyydän ja vaadin, että ensimmäinen liike asian korjaamiseksi Helsingissä on tehtävä ja psykologien oppilasmäärää per psykologi on laskettava tuhannesta kahdeksaan sataan.

22.12.2020

KOULUPSYKOLOGIEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN

Hei!
Kiitos aloitteestasi, jolla haluat korjata asian tilaa Helsingissä koulupsykologien määrää lisäämällä ja tuot esille huolesi oppilaiden riittävän kattavasta terveydenhuollosta eri osa-alueilla! Tämä on tärkeä aihe.
Helsingin kouluissa mitoitus on esittämäsi yksi kuraattori/800 oppilasta sekä yksi psykologi/1000 oppilasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan todellisuudessa tilanne ei onneksi ole aivan näin paha. Toimiala on voinut palkata lisäpsykologeja kahteenkin otteeseen ns. positiivisen diskriminaation rahalla. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisessä perusopetuksessa työskentelee tällä hetkellä 66 psykologia. Tämä on 11 psykologia enemmän kuin mitä pelkän mitoituksen perusteella saataisiin. Myös ruotsinkielisellä puolella ja toisella asteella on pystytty eri keinoin lisäämään psykologien määrää. Keskiarvoiseksi mitoitukseksi tulee perusopetuksessa noin 880 oppilasta psykologia kohti. Yksittäisillä kouluilla tilanne vaihtelee siten, että psykologilla voi olla noin
viidestäsadasta oppilaasta noin tuhanteen oppilaaseen hoidettavanaan. Pienempi oppilasmäärä on siis asuinalueilla, joille on kasautunut huono-osaisuutta.

Psykologeille pääsemistä seurataan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa olevien määräaikojen avulla. Kiireellisissä asioissahan psykologille tulisi päästä samana tai seuraavana koulupäivänä ja ei-kiireellisissäkin asioissa pitäisi päästä kymmenen koulun työpäivän kuluessa. Yli viidesosassa tapauksia tämä ei valitettavasti vielä toteudu. Yksittäisen psykologin vastaanotto saattaa ruuhkautua,
mutta vielä pahempia ovat sairaslomat, joitten ajaksi emme valitettavasti voi järjestää sijaista. Joillakin kouluilla silloin tällöin olevat pitemmät katkot psykologin saatavuudessa eivät johdu rahan säästämisestä vaan siitä, että meidän on vaikea saada palkattua uusia psykologeja. Taustalla tähän on valtakunnallinen pula psykologeista. Psykologiksi kannattaakin siis opiskella, sillä on lähes varmaa, että alalta löytyy jatkossakin paljon hyviä ja haastavia työpaikkoja.

Hyvää alkavaa joululomaa Sinulle!

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin 09 310 86214, vesa.nevalainen(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari