Käsitelty

Koulunkäynnin kehittäminen mielekkäämmäksi

Tarkoituksena kehittää koulunkäyntiä mielekkäämmäksi nuorille mm. pidempien välituntien ja lyhyimpien tuntien avulla (esim. KSYK ja HERYK oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia). Toivomme myös lisää tukea psykologin ja kuraattorin osalta suuremmalla läsnäololla oppilaiden arjessa. Kohderyhmäkouluina kaakkoisen alueen yläasteet.