Käsitelty

KOULUN SALIT

Meidän mielestä koulu salien vuokraaminen pitäisi olla ilmaista nuorisotaloille,myös klo.17.00 jälkeen.

Esimerkiksi tykkäämmme pelata koripalloa, jalkapalloa mutta talvella on vaikea löytää sopiva kori- ja jalkapallo kentää.Liikuntamyllyssä on mahdollisuus pelata koripalloa, mutta siellä on yleensä täyttä, koska kentät ovat varattuja seuroille sekä yksityishenkilöille. Liikuntamyllyssä on vaikeaa löytää vaapaa kenttä jossa voisi pelata korista rauhassa kavereitten kanssa. iltaisin Koulujen salit mahdollistavat koriksen tai futsalin pelaamisen kavereitten kanssa.

Opetusvirasto ja liikuntavirasto antoivat lausunnon asiassa.
/ Verkkomoderaattori

Liikuntaviraston vastaukset nuorten aloitteisiin, jotka koskevat koulujen liikuntasalien maksutonta iltakäyttöä (29.1.2016, HEL 2016-001147 ja HEL 2016-001335):

VIRASTON VASTAUS:

Liikuntavirastolta voi varata liikuntatiloja erilaista liikuntaa varten. Tilojen jakamisessa painotetaan lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, jota urheiluseurat tarjoavat koulupäivien jälkeen. Päiväaikaan liikuntatiloja tarjotaan myös Helsingin kaupungin koulujen liikuntaopetuksen tarpeisiin.

Koulujen liikuntasalien jakamisesta koulupäivän jälkeen tapahtuvaan toimintaan vastaa tällä hetkellä opetusvirasto. Liikunta- ja opetusvirasto ovat parhaillaan kehittämässä yhteistyötä siten, että kaikki kaupungin liikuntatilat, ovat ne sitten liikuntaviraston hallinnassa tai koulujen yhteydessä olevia liikuntasaleja, olisivat ne yhä paremmin kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Uusia käytäntöjä on odotettavissa kesästä 2017 lukien. Liikuntavirasto pitää tärkeänä, että kouluikäiset lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä, heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. Valmistelussa tullaan huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita, myös sellaisten nuorten, jotka eivät harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa vaan kaveriporukan kanssa.

Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa on jo tällä hetkellä niin sanottuja vapaaharjoitteluvuoroja, jolloin tilat ovat kaikkien käytettävissä liikuntapaikan sisäänpääsymaksun suorittamalla. Tällöin tila ei ole millekään urheiluseuralle tai muulle taholle varattu. Esimerkiksi Talissa on ”kolikkovuoro” sunnuntaisin klo 8.00 - 11.30. Helsingin jäähalleissa järjestetään säännöllisesti maksuttomia yleisöluisteluvuoroja kuntalaisille. Maunulan liikuntahallissa on salibandyn vapaaharjoittelun kolikkovuoro lauantaisin klo 16.00–17.00. Lisäksi Töölön kisahallissa ja Liikuntamyllyssä on kaikille mahdollisuus treenata oman aikataulunsa mukaisesti, kun kentät eivät ole varattuja muuhun toimintaan.

Ulkoliikuntapaikoissa on maksuttomia ”höntsävuoroja” 14 tekonurmikentällä ja 24 ulkotenniskentällä. Arkisin tekonurmikenttien peliaika on kello 16.00 - 18.00 ja viikonloppuisin kello 10.00 - 12.00.

---

Opetusviraston lausunto koulujen liikuntatilojen iltakäytöstä
HEL 2016-001147 T 12 01 08

Kiitos nuorille saamastamme hyvästä aloitteesta, jonka mukaan koulun salien pitäisi olla nuorisotoimen käytössä maksuttomia myös kello 17 jälkeen.

Nykyisen käytännön mukaan koulujen liikuntasalit ovat koulujen käytössä kello 17 asti. Käytöstä päättää koulun rehtori, jolla on oikeus varata tiloja koulun maksuttomaan omakäyttöön myös kello 17 jälkeen. Iltaisin ja viikonloppuisin tiloja voi varata sähköisesti kerta- ja kausivarauksina opetusviraston ilta- ja vapaa-ajankäytön varausjärjestelmästä.

Tilojen käyttö on maksullista ja perittävät maksut vahvistaa vuosittain opetuslautakunta. Maksuilla katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat kulut.

Nuorten aloite liikuntatilojen iltakäytöstä tukee uuden opetussuunnitelman mukaista ajatusta koulun kehittämisestä kasvuyhteisönä ja vahvistaisi nuorten omaa aktiivista roolia yhteisön jäsenenä. Lisäksi koulun liikuntatilojen iltakäyttö edistäisi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Tehty aloite haastaa opetusviraston, koulut ja nuorisotoimen suunnittelemaan ja ratkaisemaan sellaiset liikuntatilojen yhteiset käytännöt ja järjestelyt varausten, valvonnan, siivouksen ja tilojen hinnoittelun suhteen,
että ne mahdollistavat nuorille maksuttoman iikuntatilojen käytön lähikouluissa.

Opetustoimella ja nuorisotoimella on tilojen yhteiskäyttöä useassa koulussa. Vuonna 2015 on aloitettu käytäntö, jossa opetusviraston rakennushankkeissa käydään läpi myös muiden hallintokuntien mahdolliset tilatarpeet kouluhankkeissa.

Lisätiedot
Anne Pellinen, hallintosihteeri, puhelin: 310 86438
anne.pellinen(a)hel.fi

Mauno Kemppi
tilapalvelupäällikkö .