Käsitelty

Koulukiusaamisen rangaistavuus

Kouluissa kiusaamiseen ei osata puuttua oikein. Kiusaajan tekoja katsotaan läpi sormien ja tilanteeseen tunnutaan puuttuvan vain koska on pakko. Kiusaaja ja uhri joutuvat puhutteluun, jonka jälkeen kiusaaja saattaa hetkeksi lopettaa kiusaamisen, mutta aloittaa pian uudelleen.
Olen itse joutunut olemaan kiusaamisen uhrina kuusi vuotta, eivätkä opettajat pystyneet puuttumaan siihen. Vietin monia tunteja keskusteluissa kuraattorin, luokanvalvojan ja kiusaajan kanssa, vaikka samaan aikaan olisin voinut esimerkiksi keskittyä itse koulunkäyntiin. Kiusaaja häiritsi minua jatkuvasti niin koulussa, kuin koulun ulkopuolellakin, eikä se loppunut edes silloin, kun vaihdoimme peruskoulusta eri lukioihin. Kun soittoja tuntemattomasta numerosta tuli kymmeniä keskellä yötä, kerroimme hänelle tekevämme hänestä rikosilmoituksen, jos tällainen toiminta ei lopu.
Kiusaamisesta on pystyttävä rankaisemaan viimeistään siinä vaiheessa, kun kiusaaja ei ymmärrä lopettaa. Teoista on rangaistava, vaikkei kiusaaja olisikaan käynyt fyysisesti päälle tai uhannut uhrin henkeä. Henkinen väkivalta satuttaa aivan samalla tavalla, kuin fyysinenkin. Pelkät sanalliset varoitukset eivät riitä, eikä kiusaaminen lopu jos tekijä pääsee aina kuin koira veräjästä.

 

26.11.2020

NUORTEN KIUSAAMISEN RANGAISTAVUUS

Hei!
Kiitos tekemästäsi aloitteesta tärkeässä ja vakavassa asiassa!
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sain seuraavan vastauksen aloitteestasi:

"Kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen vähenee, mutta sitä on edelleen lähes kaikissa kouluissa. Kiusaamiseen ei siis aina ole osattu puuttua oikein eikä kyllin johdonmukaisesti. Helsingissä on otettu käyttöön kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma, jonka tavoitteena on saada lopultakin kiusaamisen kuriin. Ohjelmaan on koottu ennaltaehkäiseviä toimia, ohjeita kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja mukana on myös toimia, joissa tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta. Tarkoitus on, että jatkossa kukaan ei enää voi vähätellä kiusaamista ja siitä aiheutuvia moninaisia vaikeuksia. Ohjelma sitoo kaikkia päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleviä ja nuorilta saatu apu on ollut aivan korvaamatonta ohjelman valmistelussa. Tärkeintä on se, että kaikki ovat jatkossa mukana kiusaamisen vastaisessa työssä. Ohjelma ei salli yhtään vapaamatkustajaa.

Koulu voi käyttää omia kurinpitokeinojaan ja vaikeimmissa tapauksissa kiusaamisesta tulee ilmoittaa myös poliisille ja Iastensuojeluun. Luonnollisesti myös kiusattu itse tai hänen huoltajansa voivat tehdä vakavasta kiusaamisesta rikosilmoituksen. Vaikka alle 15-vuotiasta ei voidakaan vielä rangaista rikoslain perusteella, voi poliisi puhuttaa häntä ja hänen huoltajiaan. Lisäksi kiusaaja voidaan laittaa sovitteluun, jossa hän joutuu tekemään jotain millä hän hyvittää aiheuttamansa kärsimykset ja pahan mielen. Sovittelutoimintaa tullaan jatkossa vahvistamaan. Vaikeiden kiusaamistilanteiden selvittelyssä apuna on myös Aseman
Lasten kehittämä K-0 toiminta. Ulkopuolinen apu on varsin tehokas silloin, kun tilanteet ovat jo ehtineet tulehtua koulussa tai oppilaitoksessa. K-0 toiminnasta saadut tulokset ovat olleet varsin hyviä. Otamme kiusaamisen, myös henkisen kiusaamisen, erittäin vakavasti ja jokaisen velvollisuus on tehdä kaikkensa kiusaamisen lopettamiseksi.

Kuten oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen sinulle jo kirjoitti niin myös minä otan mielelläni vastaan kaikki lapsilta ja nuorilta tulevat kehittämisideat asiaan liittyen. Kiusaamisen ehkäisemiseksi on toimittava niin kouluissa kuin tarvittaessa
muiden viranomaisten toimesta. Kenellekään kiusatuksi tulleelle ei tosiaankaan saa tulla sellaista tunnetta, että hänet on jätetty yksin tämän vaikean asian kanssa.

Hyvää syksyn jatkoa Sinulle!

Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) heI.fi

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin 09 310 86214,vesa.nevalainen(a)heI.fi

Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen
Apulaispormestari