Käsitelty

Koulujen väliset kisat

Koulujen väliset kisat, ovat tarkoitettu eri koulujen kohtaamiseen, uusien ihmisten tutustumiseen, yhteistyöhön, ennakkoluulojen vähenemiseen ja kisahenkiseen kisaan. Kisassa on erilaisia lajeja keilauksesta jalkapalloon. Kisat lisäävät nuorten viikottaista liikkumista, koska tutkimuksien mukaan nuoret urheilevat/liikkuvat vähän.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto nuorten aloitteesta
koskien koulujen välisiä kisoja

HEL 2019-004248 T 12 01 03

Helsingissä järjestetään koulujen välistä kilpailutoimintaa ala- ja yläkouluikäisille oppilaille ympäri lukuvuoden. Koulujen väliset kilpailut ovat
tarkoitettu kaikille Helsingin peruskoululaisille, riippumatta siitä onko
oppilaalla urheilutaustaa.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille kokemuksia kilpailuista
turvallisessa ympäristössä. Kilpailuja järjestetään niin yksilö- kuin joukkuelajeissakin ja niihin osallistuminen ovat maksutonta.

Helsingin oppilasurheilutoimintaa koordinoi oppilasurheilun kehittämisopettajat
ja heillä on omat kotisivut https://oppilasurheilu.wordpress.com/, josta toimintaa voi seurata.
Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210
sara.tormanen(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen
toimialajohtaja