Käsitelty

Koulujen kasvisruuan tarjoilua uudistettava

Kasvisruuan ympäristövaikutusten ero liharuokaan on aivan selkeä: kasvisruuan tuotanto aiheuttaa merkittävästi vähemmän kasvihuonepäästöjä verrattuna liharuuan tuotantoon. Nykyisellään ilmaston lämpenemisen jyllätessä vain eteenpäin koulujen tulee katsoa entistä tarkemmin, minkä suuruisia päästöjä ne aiheuttavat. Koulujen kasvihuonepäästöihin lukeutuu myös suurimpana osana koulupäivistä tarjolla oleva liharuoka.

Näiden kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ehdotan, että kouluissa lisättäisiin kasvisruokapäivien määrää niin, että joka toisella viikolla olisi yksi ja joka toisella viikolla kaksi kasvisruokapäivää. Samassa hengessä jokaisessa koulussa on laitettava sekä kasvis- että liharuoka samaan linjastoon, jotta myös pääsääntöisesti liharuokaa syövät tajuavat ottaa entistä useammin kasvisruokaa. Itse en ole kasvissyöjä, mutta välillä ottaisin mieluummin kasvisruokaa kuin tavallista liharuokaa. Erinäisten ilmoitusten tekeminen on kuitenkin oman kynnyksensä takana, joten kasvisruuan saaminen samaan linjastoon edistäisi kasvisruuan syömistä.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

8.3.2019

Hei,

Ehdotat aloitteessasi koulujen kasvisruuan tarjoilun uudistamista kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kiitos aloitteestasi!

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kerrotaan, että kouluruokailun suunnittelua ohjaa ravitsemussuositukset (Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus (VRN 2017)). Ne antavat suuntaviivat ravitsevan ja monipuolisenkouluruoan suunnitteluun kaikille oppilaille.

Ruokalistasuunnittelussa noudatetaan ravitsemussuosituksen antamia ohjeita punaisen lihan, jauhelihan, siipikarjan, kalan, makkaran tai kasvipohjaisten tuotteidenesiintymistiheydestä ruokalistalla. Palkokasveja, kuten herneitä, papuja, linssejä, tai muita kasviperäisiä proteiinin lähteitä tulee suosituksen mukaan tarjota viikoittain kasvisruokalajina tai aterian lisäkkeenä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa on päivittäin tarjolla kaksi vapaasti valittavaa ateriavaihtoehtoa, joista toinen on aina kasvisruoka. Kasvisruoka on ollut vaihtoehtona kala- tai liharuoan rinnalla syyslukukaudesta 2007 lähtien. Lisäksi vuodesta 2010 alkaen kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on ollut kasvisruokapäivä kerran viikossa. Kasvisruokapäivänä on lounaalla tarjolla kaksi kasvisruokaa lisäkkeineen.

Ruokalistan kasvisruoat ovat ravitsemussuositusten mukaisesti vähintään lakto-ovovegetaarisia eli voivat sisältää maitoa ja kananmunaa. Osa ruokalistan ruoista on kuitenkin myös sellaisenaan vegaaneille soveltuvia, eivätkä sisällä mitään eläinperäisiä raaka-aineita. Kasvisruoan valitsemisesta tai Iakto-ovovegetaarisen ruokavalion noudattamisesta ei tarvitse ilmoittaa koululle tai keittiölle vaan kyseinen ruoka on joka päivä saatavilla linjastossa. Erillisestä ilmoituksesta päivittäisen vegaaniruokavalion on voinut tilata kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa vuodesta 2003 alkaen.

Ruokasalien linjastot on suunniteltu niin, että ne edistävät mahdollisimman hyvin ravitsemussuositusten mukaisia ruokavalintoja. Lisäkesalaatti otetaan ennen lämmintä ruokaa, jolloin lautaselle tulee otettua enemmän kasviksia. Suurimmassa osassa ruokasaleja kasvisruoka on tarjolla liharuoan vieressä samassa linjastossa, jolloin sekasyöjänkin on helppo valita kasvisvaihtoehto tai maistaa molempia ruokia. Muutamissa kouluissa pääruokien tarjoilua vierekkäin ei tällä hetkellä pystytä järjestämään Iinjaston pienen koon tai Iuokkaruokailun takia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala katsoo, että tämän hetkisellä toiminnalla eli tarjoamalla kasvisruokaa päivittäin vapaasti otettavana vaihtoehtona ja viikoittaisella kasvisruokapäivällä totutetaan ruokailijoita kasvispainotteiseen syömiseen ja tuetaan sekä terveyttä edistävää että ympäristövastuullista syömistä. On tärkeää, että lakisääteistä koululounasta kehitetään oppilaiden ja toimipisteiden tarpeiden mukaan. Suurin osa ruokailijoista on sekasyöjiä.

Ilmastonmuutos on aikamme suuria haasteita ja edellyttää toimia meiltä kaikilta. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaan kasvisruuan osuutta on tarkoitus lisätä kouluissa ja päiväkodeissa. Kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään ruokalistasuunnittelussa myös vähentämällä punaisen lihan käyttöä ja vaihtamalla sitä broileriin tai kalaan. Kasvisruokien lisäämisen tarvetta arvioidaan ruokalistasuunnittelussa kasvisruoan menekin kasvaessa ja asiakaskyselyissä saatujen toiveiden mukaisesti.

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri puhelin 09 310 36046I anja.vallittu(a) hel.fi
Katja Peränen ruokapalveluasiantuntija puhelin: 310 22589 katja.peranen(a)hel.fi,

Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari