Käsitelty

Kontulan ostarin turvallisuuden lisääminen.

Kontulassa tarvitaan lisää valaistusta, koska siellä on liian pimeää varsinkin talvella ja illalla.
Ihmisiä pelottaa kulkea pimeässä, koska Kontulassa liikkuu paljon humalaisia ja täällä on paljon baareja. Ihmiset ovat päihtyneitä yleensä iltaisin ja viikonloppuisin .
Varsinkin iltaisin lisää vartioita ja valvontakameroita . Se aiheuttaa yleensä tappeluita. Ostarilla on myös huumekauppiaita, mikä aiheuttaa häiriöitä ostarialueella. Monia nuoria pelottaa päihtyneet ihmiset, koska he yleenssä tulevat puhumaan eikä päästä lähtemään. Silloin olo tulee ahdistuneeksi. Asia tuntu monista nuorista samalta, koska on joskus kokenut kyseisiä tilanteita. Yläkouluissa äänestettiin nuorille tärkeistä asioista , tämä turvallisuus asia tuli neljänneksi kaikista aiheista .

Nuorten aloite Kontulan ostoskeskuksen turvallisuuden lisäämisestä

Kiitos aloitteesta! Asema- ja ostoskeskukset ovat tärkeä osa asuinalueiden arkiympäristöä, joihin kaupungissa kiinnitämme erityistä huomiota. Kaupunki on tiedostanut Kontulan ostoskeskuksen ja sen lähiympäristössä havaitut häiriöt ja haasteet. Turvallisuuden ja viranomaisyhteistyön parantamiseksi on kolme vuotta sitten perustettu Kontulan turvallisuustyöryhmä, johon kuuluu edustusta muun muassa kaupunginkansliasta, lähipoliisista, kaupunkiympäristön toimialalta, Symppiksestä, nuorisopalvelusta, Lähityöstä, Securitaksesta, kaupunginkirjastosta sekä liikenneliikelaitoksesta (HKL). Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käsittelemään ostoskeskuksen ja sen lähiympäristöön
liittyviä asioita. Työryhmän tekemän yhteistyön myötä on saatu ratkaistua monia haasteita Kontulan lähiympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Julkisen ympäristön kohentamisella voidaan vaikuttaa ostoskeskuksen turvallisuuteen eri tavoin. Ostoskeskuksen läheisyydessä sijaitsevan Kontulan Kostinkalliolla sijaitsi vielä muutama vuosi sitten niin kutsuttu mäyräbaari, joka aiheutti erilaisia järjestyshäiriöitä lähiympäristöön, kuten avointa huumekauppaa ja huumeiden käyttöä. Kalliolla oli myös turvatonta oleskella muun muassa maahan jätettyjen käytettyjen neulojen takia. Työryhmän toimesta tehtiin päätös poistaa ajanviettopaikka yhdessä poliisin kanssa. Kallioalue siivottiin ja vesakko poistettiin sekä tilalle toteutettiin kaupunkiviljelyalue asukkaiden iloksi. Samassa yhteydessä käynnistyi Kontulan Kelkkapuiston peruskorjauksen ja Kostinkallion uuden puiston suunnittelu. Kostinkallion suunnitelman keskeisenä lähtökohtana on puiston avaaminen lähialueen asukkaiden käyttöön kulkuyhteyksiä ja turvallisuutta parantamalla. Kelkkapuistoon rakennetaan uusi suuri skeittipuisto, joka lisää puiston käyttöastetta ja tuo sosiaalista kontrollia lähiympäristöön.Puistojen toteuttaminen käynnistyy vuosien 2018 - 2019 aikana.

Ostoskeskuksen ympäristöä kohennetaan lähivuosina myös keskuksen länsipuolella, Kontulankaaren läheisyydessä. Keinulaudantien-Lirokujan valmisteilla olevissa katusuunnitelmissa varaudutaan Kontulankaaren eteläpuolisten uusien asuntotonttien rakentamiseen, jonka yhteydessä uusitaan katualueiden pinnoitteet ja valaistus. Lisäksi kaaren pohjoisreunaan rakennetaan uusi jalankulun ja pyörätien osuus metron sisäänkäynnin ympäri Kontulankaarelle. Tämä mahdollistaa toimivamman ja vähemmän häiriöalttiin kulun ostoskeskuksen ohitse etenkin ilta- ja yöaikaan.

Kontulan Emännänpolun alikulkuun on vuonna 2016 toteutettu mittava katutaideteos. Värikkäät teokset ovat saaneet paljon kiitosta ja iloinen uusi ilme on osaltaan parantanut myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta Kontulan ostarin läheisyydessä. Tämän tyyppinen, yhteisöllisyyttä ja lähiympäristön laatua parantava toiminta on kannatettavaa.

Turvattomuuden kokemuksiin vaikuttaa myös valaistus. Kontulan ostoskeskuksen
valaistukseen kaupunkiympäristön toimiala ei pysty suoraan vaikuttamaan, mutta alikulkujen osalta toimiala tarkistaa Kontulankaarella olevien kahden alikulun valaistuksen. Näihin alikulkuihin tullaan vaihtamaan valaistuksen tehoa parantavat led-valaisimet. Valaistusta parannetaan myös Kelkkapuiston parantamisen yhteydessä.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari