Käsitelty

Konalan Hartwallin liikuntapuiston peruskorjaus ja uuden tekonurmikentän rakentaminen hiekkakentän tilalle

Helsingin kaupunki on asettanut yhdeksi tavoitteekseen sen, että ensinnäkin Helsinki olisi maailman toimivin kaupunki ja että kaupunki olisi liikkuva kaupunki. Helsingissä on noin 400-600 urheilukenttää, joita kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala ja kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä ylläpitää.

Tänä vuonna Helsingin kaupunki myönsi kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle noin miljoonan euron lisärahoituksen, joka käytettäisiin liikunnan ja harrastusten rahoittamiseen.
Helsingin kaupunki on myös varannut budjetistaan noin kolme miljoonaa euroa kaupungin urheilukenttien, urheilupuistojen ja urheiluhallien peruskorjaamiseen.

Helsinki on kasvava kaupunki, jolla on satoja erilaisia hankkeita meneillään. Länsimetro on helpottanut liikennettä Espoon ja Helsingin välillä, tulevaisuudessa raidejokeri mahdollistaa nopean matkustamisen itä-Helsingin ja pohjois-Helsingin välillä, sekä lopulta myös Espooseen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että alueellinen tasa-arvo ei toteudu. Esimerkiksi itä-Helsinkiin rakennetaan koko ajan uusia kerrostaloja, toimitiloja, puistoja ja muita rakennuksia. Pohjois-Helsinki ja varsinkin länsi-Helsinki ovat puolestaan jätetty nurkan taakse. Kaupunki investoi suuria summia Pasilaan, Itäkeskukseen, Vuosaareen ja Herttoniemeen, jonne on koko ajan rakentumassa uusia lähiöitä, asuinrakennuksia ja muita kiinteistöjä.

Helsingin pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Kaupunki laajenee ja väkiluku kasvaa ja pian tarvitaan uusia lähiöitä. Konala on kasvava lähiö, joka ansaitsee huomiota kaupungin suunnittelukartalla. Se, että kaupunki panostaa Konalan Hartwallin urheilukentän peruskorjaukseen, on suuri investointi pitkällä tähtäimellä.
Kun alueella on mukavat puistot ja urheilukentät, nousevat myös asuntojen hinnat ja alueen rahallinen arvo nousee.

Toivottavasti Helsingin kaupunki, varsinkin kulttuurin- ja vapaa-ajan, sekä kaupunkiympäristön toimialat tutkivat sitä, että onko mahdollista peruskorjata Konalan Hartwallin liikuntapuisto. Alueen asukkaat ovat jo monta vuotta toivoneet, että urheilukenttä saisi uuden ilmeen ja että hiekkakentän tilalle rakennettaisiin tekonurmikenttä.
Liikkuva Helsinki syntyy, kun asukkaille tarjotaan toimivat ja mukavat urheilupaikat ja urheilumahdollisuudet.
Otetaan askel kohti liikkuvampaa Helsinkiä ja tehdään Konalan Hartwallin liikuntapuistosta paikka, jossa kaikki kaupunkilaiset voivat urheilla hyvin mielin.

Leevi Vesanen, Konalalainen nuori

Jim Koskinen, Helsingin Nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Helsingissä 23.4.2018

20.6.2018 Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö nuorten aloitteesta, jossa esitetään parannuksia Konalan liikuntapuistoon

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin on tehty aloite tekonurmikentän rakentamiseksi Konalan liikuntapuistoon. Liikuntapuistojen kentät ovat liikuntapalvelujen hallinnassa.

Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää yleensä kenttien viikoittaista käyttöä sekä pidentää vuosittaista käyttöaikaa kesälajien, kuten jalkapallon osalta. Luistelukausi sen sijaan saattaa lyhentyä jonkin verran, koska tekonurmi muodostaa ylimääräisen eristekerroksen hiekan päälle ja on siten hiekkakenttää hankalampi jäädyttää. Kokonaisuudessaan tekonurmen rakentaminen kuitenkin parantaa olosuhteita ja lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Liikuntapuistojen ja –kenttien rakentamisohjelma vuodelle 2018 on jo kuitenkin vahvistettu eikä kenttää ole suunniteltu, joten Konalan liikuntapuiston tekonurmihanke ei voi toteutua enää tänä vuonna. Liikuntapalvelut rakentaa tänä vuonna 3 uutta, isoa tekonurmikenttää (Kannelmäki, Latokartano ja Vuosaari) ja lisäksi uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Jalkapalloseurojen tekonurmihankkeita toteutuu suunnitelmien mukaan tänä vuonna Kulosaareen (pieni), Tapanilaan ja Vuosaareen (sisältäen kuplahallin) Lähimmät liikuntapalveluiden hallinnassa olevat tekonurmikentät löytyvät Pitäjänmäeltä jonne on matkaa n. 1,5 km kevyenliikenteen väyliä pitkin sekä Kannelmäestä jonne matkaa on noin 2 km.

Liikuntapalvelut kuitenkin päivittää tulevien vuosien tekonurmien rakentamisohjelmaa ja tutkii tässä yhteydessä olisiko tekonurmen rakentaminen Konalaan sisällytettävissä tulevien vuosien ohjelmaan.

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901, stefan.froberg(a)hel.fi
Ulkoilupalvelupäällikkö

5.7.2018
Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, jossa esitetään parannuksia Konalan liikuntapuistoon

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin on tehty aloite tekonurmikentän rakentamiseksi Konalan liikuntapuistoon. Liikuntapuistojen kentät ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallinnassa.

Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää yleensä kenttien viikoittaista käyttöä sekä pidentää vuosittaista käyttöaikaa kesälajien kuten jalkapallon osalta. Luistelukausi sen sijaan saattaa lyhentyä jonkin verran, koska tekonurmi muodostaa ylimääräisen eristekerroksen hiekan päälle ja on siten hiekkakenttää hankalampi jäädyttää. Kokonaisuudessaan tekonurmen rakentaminen kuitenkin parantaa olosuhteita ja lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Liikuntapuistojen ja -kenttien rakentamisohjelma vuodelle 2018 on jo vahvistettu eikä kenttää ole suunniteltu, joten Konalan liikuntapuiston tekonurmihanke ei voi toteutua enää tänä vuonna. KUVA:n liikuntapalvelut rakentaa tänä vuonna 3 uutta, isoa tekonurmikenttä (Kannelmäki, Latokartano ja Vuosaari) ja lisäksi uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Jalkapalloseurojen tekonurmihankkeita toteutuu suunnitelmien mukaan tänä vuonna Kulosaareen (pieni), Tapanilaan ja Vuosaareen
(sisältäen kuplahallin).

Lähimmät liikuntapalveluiden hallinnassa olevat tekonurmikentät löytyvät Pitäjän mäeltä jonne on matkaa n. 1,5 km kävely- ja pyöräilyväyliä pitkin sekä Kannelmäestä jonne matkaa on noin 2 km.

Liikuntapalvelut on ilmoittanut päivittävänsä tulevien vuosien tekonur­mien rakentamisohjelmaa ja tutkivansa tässä yhteydessä olisiko tekonurmen rakentaminen Konalaan sisällytettävissä tulevien vuosien ohjelmaan. Lähialueen tarkastelun perusteella alueen sopivin paikka teko nurmikentälle on liikuntapuistossa. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämille alueille ei ole yhtä luontevasti sijoitettavissa tekonurmikenttää.

Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii toiminnallaan edistämään alueellista tasa-arvoa ja kehittämään yleisiä alueita tasapuolisesti. Konalan ja Pitäjänmäen syksyllä 2018 valmistuvassa, yleisiin alueisiin kohdistuvassa aluesuunnitelmassa (2018-2027) on esitetty alueellisesti merkittävien Hilapellonpuiston ja Konalan puiston peruskorjausta. Hilapellonpuiston peruskorjauksen hankeohjelmaan on kirjattu puiston pelikentän maalien uusiminen sekä ulkokuntoiluvälineiden lisääminen kentän yhteyteen. Toteutuessaan nämä toimenpiteet parantavat osaltaan alueen liikuntamahdollisuuksia.

Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764, tiina.uusitalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja, Raimo K Saarinen vs. toimialajohtaja