Käsitelty

Konala

Konalan kerhohuonetta ollaan lopettamassa. Koulu on menossa remppaan eikä heille ole luvattu väistötilaa. On lisäksi sanottu että koko toiminta loppuu eli että rempan jälkeen ei ole paluuta koululle. Tämän on alueen ainoa nuorisotila.

Nuorisopalvelukokonaisuuden toimitila Konalassa sijaitsee Konalan alakoulun yhteydessä. Tila on iltaisin ensisijaisesti järjestöjen ja toimintaryhmien käytössä. Päivisin tilaa käyttää Konalan alakoulu. Kerhotilan varausjärjestelmästä ja muista käytännön asioista huolehtii nuorisopalvelukokonaisuuden osa-aikainen työntekijä. Varsinaista avointa nuorisotoimintaa kerhohuoneessa ei järjestetä, vaan toiminta on varhaisnuorten kerho- ja pienryhmätoimintaa.

Konalassa asui vuoden 2017 alussa 9–12-vuotiaita lapsia 222 ja 13–17-vuotiaita nuoria 252. Lasten ja nuorten määrä kasvaa maltillisesti. Väestöennusteen mukaan 9–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokonaismäärä on 552 vuonna 2021.
Konalan ala-aste on tarkoitus remontoida ja tämä vaikuttaa myös nykyisen Konalan kerhohuoneiston toimintaan. Nuorisoasiainkeskus on mukana koulun remontin valmistelussa ja tässä valmistelussa on tullut esiin se, että koulu toivoo saavansa lisää tilaa omaan käyttöönsä. Alueen nuorisotyötä tullaan suunnittelemaan yhdessä nuorten ja alueen toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.

Konalassa on edelleen tarve varhaisnuorten toimintaan ja alueen järjestöillä on tarve tiloille. Tähän tarpeeseen voidaan vastata siten, että koulun tilojen monikäyttöisyydestä huolehditaan remontin yhteydessä. Erityisesti alakouluikäisille suunnattua nuorisotyössä voidaan toteuttaa koulun tiloissa ilman, että rakennuksessa on erikseen nuorisopalvelukokonaisuudelle osoitettua omaa tilaa. Jo nyt nuorisotyössä hyödynnetään Konalan alakoulun liikuntasalia.

Tällä hetkellä Konalan kerhohuoneessa toimivat järjestöt voivat jatkossa hakea käyttövuoroja paitsi Konalan alakoulusta myös nuorisopalvelukokonaisuuden muista tiloista, joista lähin sijaitsee Pitäjänmäessä. Pitäjänmäen nuorisotalossa tullaan toteuttamaan remontti, jonka myötä tilat entistä paremmin sopivat monipuolisen kansalaistoiminnan tarpeisiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan, varhaisnuorten toiminta voidaan turvata Konalan alueella, vaikka nykyisen kerhohuoneiston tilat olisivatkin alakoulun remontin jälkeen kyseisen koulun omia tiloja.

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja