Käsitelty

Kollektivtrafiks förslag

Stort missnöje bland ungdomarna över de höga biljettpriserna. Vi tycker att HSL skall sänka sina priser (alla regioner) med 10% . För tillfället kostar en intern biljett 1.09€ med resekort och enkelbiljett kosta 1,60€. Ungdomarna skulle hellre betala om biljetten kostade mindre, vilket skulle leda till att man fick mindre böter och tog kollektivtrafiken oftare istället för andra fordon. Efter sänkningen skulle priserna vara 0,98€ för barn under 16 med resekort och med enkelbiljett 1,44€.

Trevlig fortsättning på våren!
Hälsar Julia, Norsen Cristian, Botby

Initiativ om biljettpriserna

HEL 2017-004632 T 08 02 00

I initiativet föreslås att man sänker priset på enkel- och värdebiljetter
inom Helsingfors med 10 procent.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) beslutar inom sitt
verksamhetsområde om biljettpriserna och biljettsystemet samt om rabatter.
För närvarande reser barn under 7 år gratis och 7–16-åringar får
50 procent rabatt på värde- och periodbiljetter. Resekortets värdebiljett
är en förmånlig produkt för barn och unga. Även studeranderabatten
motsvarar den rabatt som gäller barnbiljetterna.

Biljetterna för barn och studerande omfattar ett betydande stöd av kommunerna
eftersom rabatten är så stor. Om den föreslagna rabatten
skulle ges för de enkel- och värdebiljetter inom Helsingfors som är avsedda
för barn borde samma rätt ges till alla invånare inom kommunerna
i HRT-området. Enligt HRT skulle förlusten i biljettinkomster då
uppgå till cirka 0,53 miljoner euro.

HRT vill uppmuntra både barn och vuxna till fortlöpande användning av
kollektivtrafik. Det sker förmånligast genom användning av månadsbiljettprodukter.
Då uppgår resans pris till exempel gällande periodbiljetter
för barn till under 40 cent per resa.

HRT har planerat att även i fortsättningen sänka priserna på mobilbiljetter
till samma nivå som värdebiljetterna. Avsikten är att inkludera även
biljetterna för barn och unga i mobilapplikationen. HRT bestämmer om
biljettpriserna för 2019 under hösten 2017.

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
biträdande borgmästare

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707