Käsitelty

Kesätöitä nuorille alle 16v

Kiitos palautteestanne. Kaupungin ohjeissa lähdetään siitä, että nuorten kesätöitä tarjotaan 16-17 -vuotiaille. Tähän on useampia syitä, joista yksi on se, että esim. alle 15-vuotiaita koskien on rajoitteita mm. työpäivän pituudessa. Toisaalta alle 15-vuotiaat eivät voi myöskään itse tehdä työsopimusta, vaan lupa siihen joudutaan pyytämään vanhemmilta. Kaikki tällaiset ”välivaiheet” ovat kesätyöhakujen suurissa määrissä omiaan poikimaan lisää hallinnollista työtä. Jos työaikamuotoja ja palkkoja olisi kovin paljon erilaisia eri ikäisille, niin kokonaisuus olisi kovin monimutkainen ja työllistävä, kun huomioidaan se suuri määrä työsuhteita, jonka kaupunki kesäkaudeksi solmii. Vaikka pidämme kesätyöllistämistä erittäin tärkeänä, meidän on huomioitava myös, että kesätyöllistämisestä aiheutuva hallinnollinen työ ei rasita organisaatiota kohtuuttomasti.

Toisaalta kyseessä on myös valinta, koska jonkinlaisia rajauksia on tehtävä. 16-17-vuotiaat ovat yleensä peruskoulun päätettyään yhdenlaisessa taitekohdassa, jossa kaupunki haluaa omalta osaltaan olla rakentamassa siltaa eteenpäin. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää saada ensimmäisiä kokemuksia työelämästä, jotka parhaimmillaan voivat auttaa ottamaan suuntaa jatkon suunnitelmiin. Näemme nuorten kesätyöllistämisen myös ennaltaehkäisevän työllisyydenhoidon muotona, ja tällöin juuri 16-17 –vuotiaat ovat ryhmä, johon tulee ensisijaisesti panostaa.

Laki nuorista työntekijöistä toki sallii nuoremman kuin 16-vuotiaan kesätyöllistämisen ja siten mm. yksityisellä sektorilla nuorempia tosiaan palkataan kesätöihin lyhyiksi ajoiksi. Kaupungilla asia on kuitenkin linjattu edellä mainituista syistä kuvaamallani tavalla.

Toivotan Torpparinmäen nuorisotalon Vertsuille kaikesta huolimatta hyvää ja kokemusrikasta kesää.
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö
Kaupunginkanslia
Henkilöstöosasto
Helsingin kaupunki