Käsitelty

Kaupunkipyörät Kontulaan ja Vesalan peruskouluun

Hei!

Pyydämme, että Kontulan metroasemalle ja Vesalan peruskoululle laitettaisiin kaupunkipyöräasemat.

Perusteluja tähän on useita:
1. Koululaiset ja muutkin ihmiset hyötyisivät kaupunkipyöristä:
Esimerkiksi oppilaat menevät yleensä Vesalan peruskoululta myllypuron liikuntamyllyyn. Jos heillä olisi mahdollisuus mennä liikuntamyllyyn pyörällä, niin nuoret pysyisivät paremmassa kunnossa, koska he pyöräilisivät metrossa istumisen sijaan. Lisäksi nuoret voisivat mennä muihinkin paikkoihin oppimaan vapaa-ajallakin. Koko kaupunkihan on nykyään oppimisympäristö. Tämän avulla koulussakin voisi tehdä pyöräilyretkiä esimerkiksi Kontulasta sörnäiseen ja takaisin.

2. Toteutus ei vaadi useaa uutta pyöräasemaa:
Tämän toteuttamiseksi vaadittaisiin vain kaksi pyöräasemaa eli Kontulan metroaseman ja Vesalan peruskoulun. Tällä hetkellä pyöräasemia on jo 345, joten näiden asemien lisääminen ei lisää kustannuksia kovinkaan paljoa, mutta ne tuovat suuria etuja. Käytännössä mitään muita asemia ei tarvita Kontulan liittämiseksi kaupunkipyöräjärjestelmään, koska Kontulasta pääsee helposti ja nopeasti Itäkeskukseen (Kestää noin 15 minuuttia). Vesalan asemalle kannattaa laittaa vähintään 20 pyörää.

Hyödyllisiä asemia olisi myös Kivikon, Kurkimäen ja Vesalan pyöräasemat, koska niiden avulla matkamahdollisuudet moninkertaistuvat. Ne myös mahdollistaisivat pyöräretket esimerkiksi Kivikon metsän ja Viikin kautta.

3. Kaupunkipyörä lisää oppilaiden tasa-arvoa:
Jos Vesalan peruskouluun tulisi kaupunkipyöräasema, niin kaikilla nuorilla olisi samat mahdollisuudet liikkua.

Vesalan peruskoulun pyöräaseman/pyöräasemat voisi esimerkiksi sijoittaa joko ensivuonna tulevien uusien pyörätelineiden luo tai koulun pääovien luokse tänä vuonna.

Nuorten aloite kaupunkipyöräasemista Kontulan metroasemalle ja
Vesalan peruskoululle

HEL 2019-005824 T 08 00 04

Kiitos aloitteestasi! Kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja ja on
hienoa, että saamme ehdotuksia uusiksi kaupunkipyöräasemien paikoiksi.
Asemaverkostoa on tänä vuonna laajennettu Itä- ja Pohjois-Helsinkiin,
niin sanotuille esikaupunkialueille. Tämän kauden jälkeen
saammekin ensimmäistä kertaa tietoa siitä, miten kaupunkipyörät ovat
olleet käytössä keskustan ulkopuolella. Keskustan ulkopuolella kaupunkipyöräasemia
on sen verran harvassa, että on mielenkiintoista
nähdä, vaikuttaako se käyttäjämääriin.

Jos kuluvan kauden jälkeen saadaan hyviä tuloksia kantakaupungin ulkopuolella
olevista asemista, ovat ehdottamasi paikat hyvinkin varteenotettavia.

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34980
samuli.makinen(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari