Käsitelty

Kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle

Länsiulapanniemen alue Lauttasaaressa tarvitsee oman kaupunkipyöräaseman. Lauttasaaressa on jo ennestään 10 asemaa, mutta ne on sijoitettu epätasaisesti eivätkä ne palvele kaikkia saaren asukkaita tasapuolisesti. Juuri ne alueet, jotka sijaitsevat kauimpana Lauttasaaren kahdesta metroasemasta kärsivät kaupunkipyörien puutteesta. Erityisesti Länsiulapanniemi on hankalassa asemassa metroasemien välimaastossa. Metroasemille pääsy nojaa vahvasti oman auton varaan, sillä ainoa toinen keino on aikataulullisesti epäluotettava bussilinja 20. Matka on optimaalinen autolle, vaikka se on kaupungin strategian kannalta ristiriitaista.

Kaupunkipyöräasema uupuu yhä lounaisesta Lauttasaaresta, vaikka sitä sinne luvattiin kaupunkipyöräverkoston laajentamisen yhteydessä. Länsiulapanniemeä lähimmät asemat ovat Kuikkarinteen ja Puistokaaren kaupunkipyöräasemat, jonne on valitettavasti turhan pitkä kävelymatka. Se alentaa kaupunkipyörien käyttöastetta alueella merkittävästi.

Länsiulapanniemi on koko Helsingin mittakaavassa erittäin suosittu ulkoilualue. Sinne kerääntyvät eivät ainoastaan lauttasaarelaiset vaan myös ihmiset ympäri pääkaupunkiseutua ihastelemaan alueen merellistä upeutta. Alueella sijaitsee muun muassa poliisien kesäkoti, uimaranta sekä venesatama. Rantakalliot houkuttelevat runsaasti ihmisiä, jotka ovat pakotettuja saapumaan autolla, jos eivät asu lähistöllä. Länsiulapanniemen saavutettavuus joukkoliikenteellä kun on heikko.

Ongelman ratkaisemiseksi tulisi perustaa Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen uusi kaupunkipyöräasema. Kyseinen lokaatio on hyvä keskiarvo, ja se palvelee kaikkia alueen asukkaita ja ulkoilijoita. Risteyksen lähettyvillä on sopivasti tilaa kaupunkipyöräasemalle, eikä se aiheuttaisi minkäänlaista haittaa esimerkiksi liikenteen toimivuudelle. Sen lisäksi siitä on suotuisa kävelymatka niin ulkoilumaastoon kuin asukkaiden koteihin. Näin ollen asemalla olisi positiivinen vaikutus autoista aiheutuvan riippuvuuden vähentämiseksi. Se helpottaisi työmatkalaisten arkea sekä lisäisi joukkoliikenteen tarjontaa ja saavutettavuutta.

Koemme, että kaupunkipyöräasemasta olisi suurta, kokonaisvaltaista hyötyä. Edellä mainittujen perusteltujen ongelmien ratkaisemiseksi olisi asemasta apua Länsiulapanniemen julkisen liikenteen tarjonnalle ja toimivuudelle. Se vähentäisi niin ikään alueen asukkaiden riippuvuutta omiin autoihin, mikä on kaupunkistrategian mukaista. Kaupunkipyöräaseman sijoittaminen Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen soveltuu käyttötarkoitukseen loistavasti. Nyt olisi korkea aika perustaa alueelle kauan kaivattu kaupunkipyöräasema.

Helsingin nuorisoneuvoston kaupunkiympäristön toimialaryhmä

Aloite hyväksytty toimialaryhmän kokouksessa 11.06.2020 § 59

18.11.2020

Nuorten aloite kaupunkipyöräasemasta Tiirasaarentielle

Hyvä aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi. Kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja, ja voimmekin olla ylpeitä siitä, että meillä Helsingissä on yksi maailman käytetyimmästä kaupunkipyöräjärjestelmästä. Järjestelmän laajentaminen ja kaupunkipyöräasemien sijoittelu ovatkin olleet paljon esillä.

Kuten liikenneliikelaitoksen (HKL) suunnittelijan kanssa käymässäsi puhelinkeskustelussa kävi ilmi, kaupunkipyöräverkoston laajentamista suunnitellaan, ja Lauttasaaren asemasijainteihin voidaan ehkä tehdä muutoksia. Ylimääräistä asemaa ei näillä näkymin kuitenkaan ole, joten kyseessä on ennemmin olemassa olevien asemien uudelleensijoittelua. Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksessa pyritään kattamaan mahdollisimman suuri osa Helsingistä ja mahdollistaa palvelun käyttö mahdollisimman laajasti. Tästä syystä merkittävä osa suunnitelluista uusista kaupunkipyöräasemista sijoittuu nykyisen asemaverkoston ulkopuolelle, kokonaan uusille alueille. Nykyisestä palveluverkostosta on tunnistettu alueita, joissa tarvitaan uutta asemaa. Yksi nyt suunnitelluista asemapaikoista sijaitsee Koivusaaren metroasemalla, jonka läheisyydessä on jo kaupunkipyöräasema. Olemassa olevaa asemaa voidaan mahdollisesti siirtää etelämmäksi, kohti Länsiulapanniemeä, johon viitasitkin aloitteessasi.

Elo-syyskuussa järjestettiin karttakysely, jossa sai ehdottaa asemapaikkoja.

Päätös palvelun laajentamisesta on kuitenkin riippuvainen kaupungin budjetista, joka hyväksytään valtuustossa 9.12.2020. Kaupunkipyörien uutta verkostosuunnitelmaakaan ei ole vielä hyväksytty, joten esimerkiksi Koivusaaren metroaseman pyöräasema ei ole varma, mutta jos palvelua laajennetaan, aseman siirtoa etelämmäksi tutkitaan. Siirto tapahtuisi todennäköisesti keväällä 2021.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki, apulaispormestari