Käsitelty

Kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle

Länsiulapanniemen alue Lauttasaaressa tarvitsee oman kaupunkipyöräaseman. Lauttasaaressa on jo ennestään 10 asemaa, mutta ne on sijoitettu epätasaisesti eivätkä ne palvele kaikkia saaren asukkaita tasapuolisesti. Juuri ne alueet, jotka sijaitsevat kauimpana Lauttasaaren kahdesta metroasemasta kärsivät kaupunkipyörien puutteesta. Erityisesti Länsiulapanniemi on hankalassa asemassa metroasemien välimaastossa. Metroasemille pääsy nojaa vahvasti oman auton varaan, sillä ainoa toinen keino on aikataulullisesti epäluotettava bussilinja 20. Matka on optimaalinen autolle, vaikka se on kaupungin strategian kannalta ristiriitaista.

Kaupunkipyöräasema uupuu yhä lounaisesta Lauttasaaresta, vaikka sitä sinne luvattiin kaupunkipyöräverkoston laajentamisen yhteydessä. Länsiulapanniemeä lähimmät asemat ovat Kuikkarinteen ja Puistokaaren kaupunkipyöräasemat, jonne on valitettavasti turhan pitkä kävelymatka. Se alentaa kaupunkipyörien käyttöastetta alueella merkittävästi.

Länsiulapanniemi on koko Helsingin mittakaavassa erittäin suosittu ulkoilualue. Sinne kerääntyvät eivät ainoastaan lauttasaarelaiset vaan myös ihmiset ympäri pääkaupunkiseutua ihastelemaan alueen merellistä upeutta. Alueella sijaitsee muun muassa poliisien kesäkoti, uimaranta sekä venesatama. Rantakalliot houkuttelevat runsaasti ihmisiä, jotka ovat pakotettuja saapumaan autolla, jos eivät asu lähistöllä. Länsiulapanniemen saavutettavuus joukkoliikenteellä kun on heikko.

Ongelman ratkaisemiseksi tulisi perustaa Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen uusi kaupunkipyöräasema. Kyseinen lokaatio on hyvä keskiarvo, ja se palvelee kaikkia alueen asukkaita ja ulkoilijoita. Risteyksen lähettyvillä on sopivasti tilaa kaupunkipyöräasemalle, eikä se aiheuttaisi minkäänlaista haittaa esimerkiksi liikenteen toimivuudelle. Sen lisäksi siitä on suotuisa kävelymatka niin ulkoilumaastoon kuin asukkaiden koteihin. Näin ollen asemalla olisi positiivinen vaikutus autoista aiheutuvan riippuvuuden vähentämiseksi. Se helpottaisi työmatkalaisten arkea sekä lisäisi joukkoliikenteen tarjontaa ja saavutettavuutta.

Koemme, että kaupunkipyöräasemasta olisi suurta, kokonaisvaltaista hyötyä. Edellä mainittujen perusteltujen ongelmien ratkaisemiseksi olisi asemasta apua Länsiulapanniemen julkisen liikenteen tarjonnalle ja toimivuudelle. Se vähentäisi niin ikään alueen asukkaiden riippuvuutta omiin autoihin, mikä on kaupunkistrategian mukaista. Kaupunkipyöräaseman sijoittaminen Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen soveltuu käyttötarkoitukseen loistavasti. Nyt olisi korkea aika perustaa alueelle kauan kaivattu kaupunkipyöräasema.

Helsingin nuorisoneuvoston kaupunkiympäristön toimialaryhmä

Aloite hyväksytty toimialaryhmän kokouksessa 11.06.2020 § 59