Käsitelty

Kameravalvontakampanja julkisiin HSL -busseihin

Ideana olisi se että HSL (Helsingin seudun liikenne) bussit varustettaisiin esim. GoPro kameroilla ulkopuolelta noin viikoksi ja saada kamerakuvalle liikenteessä törttöilijät. Videoista tehtäisiin kooste mitä kaikkea liikenteessä tapahtuu. Sitä näytetään eri tilaisuuksissa esim. liikenne kasvatuksessa.

Kiitos aloitteesta!

Hienoa, että olet kiinnittänyt huomiota liikenteessä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja kannat huolta Iiikenneturvallisuudesta.
Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, joka hallinnoi pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Helsinki on HSL:n jäsen, mutta Helsinki ei voi päättää busseihin asennettavista kameroista. Pyysimmekin aloitteestasi HSL:Itä lausuntoa, joka on tämän kirjeen liitteenä.

Lausunnossaan HSL kertoo esteistä, joita kuvaamiselle on. HSL mainitsee myös Liikenneturvan, jolla on tärkeä rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä. Jos aihe kiinnostaa sinua, kannattaa tutustua Liikenneturvan toimintaan. Sieltä löytyy varmasti tapoja osallistua liikenneturvallisuuden edistämiseen.

Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Liitteet:

1 Nuorten aloite 10.9.2018, kameravalvontakampanja HSL-busseihin
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, kameravalvontaa koskeva nuorten aloite