Käsitelty

Kameravalvonta HSL:n linja-autoihin

Olisi hyvä saada HSL.n linja-autoihin ULKOPUOLELLE kameravalvonta esimerkiksi kuukauden ajaksi ja niistä tehtäisiin video kooste. Tämä siksi että saataisiin videolle se kuinka paljon ihmiset liikenteessä aiheuttavat päivittäin vaaratilanteita. Ihmiset pitäisi saada ajattelemaan sitä että liikenteessä kulkee muitakin ja hengen vaaralliset tilanteet pitäisi saada pois liikenteestä. Tämä on siis aloite joka ymmärrettiin väärin ja minua kehoitettiin tekemään aloite uudestaan ja toivon että saan tähän nyt oikeanlaisen vastauksen.

Hyvä aloitteen tekijä,

ymmärsimme edellisenkin aloitteesi juuri niin, että kamerat ovat bussin ulkopuolella. Vaikka HSL viittasi lausunnossaan siihen, että kuljettajien ja matkustajien kuvaaminen on ongelmallista, on vastaus edelleen paikkansapitävä: Yksityishenkilöt saavat kuvata julkistella paikalla, mutta tilanne ei ole yhtä yksinkertainen, jos esimerkiksi HSL on rekisterinpitäjänä. Tietosuojan vuoksi HSL:n tulisi mm. huolehtia kuvatuksi tulevien ihmisten yksityisyyden suojasta, informoida kuvattavia henkilöitä siitä, että bussissa on jatkuvaa videokuvaa tallentava kamera jne. Vaikka kamera on bussin ulkopuolella, se kuvaa ihmisiä ja autojen rekisterikilpiä. Ketkä nauhalle päätyvät, riippuu tietysti siitä, mihin kamera suunnataan. Liikkuvaan ajoneuvoon kiinnitetty kamera kuvaa paljon muutakin kuin autoja. Tilannetta voi verrata Googlen streetview -kuviin, joista on jouduttu sumentamaan ihmisten kasvoja ja muita ihmisten yksityisyyden paljastavia asioita.

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari