Käsitelty

Itsepuolustus pakolliseksi liikuntatunneille ylä-asteella

Lisätään itsepuolustus liikuntatunneille pakolliseksi, sillä nuorten pitäisi osata puolustautua esimerkiksi ryöstöä vastaan. Kouluissa opetellaan hyödyllisiä käytännön asioita kuten uimista ja suunnistamista, joten myös itsepuolustuksen opetus täytyisi aloittaa koulun liikuntatunneilla. Tämä voisi edistää nuorten turvallisuudentunnetta ja vähentää pelkoa esim. yksin illalla kävellessä. Uskomme, että itsepuolustuksen ottaminen osaksi koululiikuntaa saisi hyvän vastaanoton sekä oppilailta että huoltajilta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto nuorten aloitteista koskien itsepuolustuksen lisäämistä pakolliseksi yläasteen liikuntatunneille

HEL 2019-004545 T 12 00 01

Helsingin kaupungin koulut järjestävät liikunnan opetuksensa opetussuunnitelman perusteella ja sen perusteet määrittävät tavoitteet liikunnan opetukseen. Keskeistä opetuksessa on, että oppilaat saavat positiivisia kokemuksia liikuntatunneista ja tukea liikunnalliseen elämäntapaan. Tehtävissä tarjotaan mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen.

Opetussuunnitelmassa ei määritellä erityisiä lajeja tai tarkkoja sisältöjä koulun liikunnan opetukseen vaan liikunnan opetusta toteutetaan ylläolevien tavoitteiden mukaisesti. Kukin koulu määrittää itse liikunnan opetuksen tarkat sisällöt. Itsepuolustusta ei siis voida määrätä pakolliseksi kaikille kouluille.

Koulut voivat kuitenkin halutessaan ottaa itsepuolustuksen sisältöjä osaksi liikunnan opetusta sekä kertoa harrastusmahdollisuuksista, joissa keskeistä ovat itsepuolustuksen taidot. Kouluissa voidaan myös järjestää kerhotoimintaa, jossa harjoitellaan itsepuolustusta. Oppilaat voivat esittää toiveita koulun liikunnan opetuksen sisällöiksi sekä kerhotoimintaan.
Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210
sara.tormanen(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja