Käsitelty

Iltapäiväruokailut kouluihin

Minun mielestäni kaikkien Helsingin kaupungin kouluilla pitäisi järjestää koulun puolesta iltapäiväruokailu niille, jotka sitä haluavat.

Iltapäiväruokailu siis olisi esimerkiksi kello 14- 16 ja se sisältäisi jotakin lämmintä ruokaa, salaattia, maitoa ja leipää.
Ruokailu tapahtuisi ihan samalla lailla kuin koululounaalla.
Iltapäiväruokailu maksaisi jotakin pientä (esim. 2.25eur), jotta koulu ei ihan jäisi tässä mitenkään hirveesti tappiolle.

Käyn itse tällä hetkellä koulu Pohjois-Haagan yhteiskoulussa, jossa tämä on käytössä.
Olen itsekkin käynnyt näissä ruokailuissa ja aina kun olen kysynyt, että kuinkas monta oppilasta on tänään käynnyt iltapäiväruokailussa niin aina on ollut vastaus, että ainakin parikymmentä.

Aloitteeni siis on, että Helsingin kaupungin kouluihin tulisi samanalainen ruokailu, kuin lounaalla, mutta pientä maksua vasten.

Tämä varmasti myöskin alentaisi opiskelijoitten kaupassa käymistä (, jolloin siis ostettaisin jopa vähemmän epäterveellistä ruokaa).

Opetusvirasto antoi asiassa lausunnon 3.5.:

Opetusviraston lausunto iltapäiväruokailun järjestämisestä kaikilla
Helsingin kaupungin kouluilla

HEL 2016-003782 T 12 01 03

Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon:

Ruuti -järjestelmän kautta on tehty aloite iltapäiväruokailun järjestämisestä
pientä maksua vastaan kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa
kello 14.00 – 16.00 välillä.

Aloitteessa mainitussa Pohjois-Haagan urheilupainotteissa yhteiskoulussa
on järjestetty iltapäiväruokailua syyslukukaudesta 2015 alkaen
kello 14.00 – 16.00 välillä. Oppilas maksaa lämpimästä ateriasta 2,25
euroa. Rehtorilta saadun tiedon mukaan iltapäivän ateriapalvelua käyttää
keskimäärin 40 oppilasta koulun 876 oppilaasta (4,6 prosenttia).
Iltapäiväruokailun järjestäminen on edellyttänyt Pohjois-Haagan yhteiskoulussa
henkilöstöresurssien lisäämistä koulun ruokapalveluihin. Henkilöstöresurssista
aiheutuva lisäkustannus on yhteensä noin 14 400 euroa
lukuvuodessa.

Helsingin kaupungilla on kouluja ja lukioita 127. Toimipisteitä on noin
165. Jos iltapäiväruokailua järjestettäisiin 127 kohteessa Pohjois-Haagan
yhteiskoulun tapaan, merkitsisi se lukuvuodessa noin 1 829 000
euron lisämäärärahan varaamista opetusviraston ruokapalvelumäärärahoihin.
Mikäli iltapäiväruokailua järjestetään kaikissa noin 165 Helsingin
kaupungin toimipisteessä, olisi lisämäärärahatarve vastaavasti 2
376 000 euroa.

Helsingin kaupungin koulujen ja lukioiden kouluravintoloissa on tarpeen
mukaan iltapäivällä myynnissä erilaisia maksullisia välipalatuotteita.
Myynnissä olevista tuotteista on mahdollista koota myös ravitseva välipalakokonaisuus.
Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa on
päivittäin tarjolla laajat kahviopalvelut iltaopiskelijoiden ateriapalvelujen
lisäksi.

Mäkelänrinteen urheilulukiossa toimii päivälukion kanssa iltaisin maanantaista
torstaihin Helsingin aikuislukio. Aikuislukion opiskelijoilla on
mahdollisuus ostaa iltapäivällä ennen oppituntien alkamista lämmin
ateria lisäkkeineen. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla kahviopalvelut. Mäkelänrinteen
urheilulukion opiskelijat voivat halutessaan ostaa aikuislukion
opiskelijoille myynnissä olevan lämpimän aterian.

Palvelusta aiheutuvien lisäkustannusten ja toimipisteiden suuresta lukumäärästä
johtuen Helsingin kaupungin opetusvirastolla ei ole mahdollista
toteuttaa yhdenvertaisesti kaikissa sen toimipisteissä iltapäiväruokailua
Pohjois-Haagan yhteiskoulun tapaan.

Opetusvirasto pitää tärkeänä, että lakisääteistä koululounasta, maksullista
välipalavalikoimaa ja kahviopalveluita kehitetään oppilaiden ja toimipisteiden
tarpeiden mukaan.

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307
airi.rintamaki(a)hel.fi
Opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
opetustoimen johtaja .
psta.

Juha Kiviniemi
Verkkomoderaattori / Nuoriso-ohjaaja
Nuorisoasiainkeskus, Helsingin Kaupunki
p. 045 6582674
juha.kiviniemi(a)hel.fi