Käsitelty

ilmaisia sali vuoroja nuorille

Haluamme kaikenlaista tekemistä nuorille ja että nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa ilmaiseksi.

Haluamme, että lähikoulujen liikuntasalit olisivat vapaita nuorten käyttöön myös iltaisin. Me kontulan nuoret tarvitaan tila iltaisin jotta voitaisiin pelata jalkapalloa, sählyä, koripalloa, lentopalloa ja muuta sisäliikuntapelejä. Tällä hetkellä sali vuoroja ei saa iltaisin koska kaikki urheiluseurat ja järjestöt ovat varannut kaikki ilta vuorot. Siksi tarvitaan koulujen sali tiloja iltaisin,sillä nuorilla ei ole varaa maksaa kalliita salimaksuja.

Opetusvirasto ja liikuntavirasto ovat antaneet lausunnon asiassa.

/ Verkkomoderaattori

--

Opetusviraston lausunto koulujen liikuntatilojen iltakäytöstä
HEL 2016-001335 T 12 01 08

Kiitos Kontulan nuorille hyvästä aloitteesta, jossa he kertovat tarpeesta saada lähikoulujen liikuntasalit iltaisin maksuttomaan liikuntakäyttöön.

Nykyisen käytännön mukaan koulujen liikuntasalit ovat koulujen käytössä kello 17 asti. Käytöstä päättää koulun rehtori, jolla on oikeus varata tiloja koulun maksuttomaan omakäyttöön myös kello 17 jälkeen.

Iltaisin ja viikonloppuisin tiloja voi varata sähköisesti kerta- ja kausivarauksina opetusviraston ilta- ja vapaa-ajankäytön varausjärjestelmästä.

Tilojen käyttö on maksullista ja perittävät maksut vahvistaa vuosittain opetuslautakunta. Maksuilla katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat kulut.

Nuorten aloite liikuntatilojen iltakäytöstä tukee uuden opetussuunnitelman mukaista ajatusta koulun kehittämisestä kasvuyhteisönä ja vahvistaisi
nuorten omaa aktiivista roolia yhteisön jäsenenä. Lisäksi koulun liikuntatilojen iltakäyttö edistäisi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Vuonna 2015 on aloitettu käytäntö, jossa opetusviraston rakennushankkeissa käydään läpi myös muiden hallintokuntien mahdolliset tilatarpeet kouluhankkeissa.

Tehty aloite haastaa hallintokunnat ja koulut suunnittelemaan ja ratkaisemaan sellaiset liikuntatilojen yhteiset käytännöt ja järjestelyt varausten, valvonnan, siivouksen ja tilojen hinnoittelun suhteen, että ne mahdollistavat nuorille maksuttoman liikuntatilojen käytön lähikouluissa.

Lisätiedot
Anne Pellinen, hallintosihteeri, puhelin: 310 86438
anne.pellinen(a)hel.fi

Mauno Kemppi
tilapalvelupäällikkö .

---
Liikuntaviraston vastaukset nuorten aloitteisiin, jotka koskevat koulujen liikuntasalien maksutonta iltakäyttöä (29.1.2016, HEL 2016-001147 ja HEL 2016-001335):

VIRASTON VASTAUS:

Liikuntavirastolta voi varata liikuntatiloja erilaista liikuntaa varten. Tilojen jakamisessa painotetaan lasten ja nuorten liikuntatoimintaa, jota urheiluseurat tarjoavat koulupäivien jälkeen. Päiväaikaan liikuntatiloja tarjotaan myös Helsingin kaupungin koulujen liikuntaopetuksen tarpeisiin.

Koulujen liikuntasalien jakamisesta koulupäivän jälkeen tapahtuvaan toimintaan vastaa tällä hetkellä opetusvirasto. Liikunta- ja opetusvirasto ovat parhaillaan kehittämässä yhteistyötä siten, että kaikki kaupungin liikuntatilat, ovat ne sitten liikuntaviraston hallinnassa tai koulujen yhteydessä olevia liikuntasaleja, olisivat ne yhä paremmin kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Uusia käytäntöjä on odotettavissa kesästä 2017 lukien. Liikuntavirasto pitää tärkeänä, että kouluikäiset lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä, heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. Valmistelussa tullaan huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita, myös sellaisten nuorten, jotka eivät harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa vaan kaveriporukan kanssa.

Liikuntaviraston sisäliikuntapaikoissa on jo tällä hetkellä niin sanottuja vapaaharjoitteluvuoroja, jolloin tilat ovat kaikkien käytettävissä liikuntapaikan sisäänpääsymaksun suorittamalla. Tällöin tila ei ole millekään urheiluseuralle tai muulle taholle varattu. Esimerkiksi Talissa on ”kolikkovuoro” sunnuntaisin klo 8.00 - 11.30. Helsingin jäähalleissa järjestetään säännöllisesti maksuttomia yleisöluisteluvuoroja kuntalaisille. Maunulan liikuntahallissa on salibandyn vapaaharjoittelun kolikkovuoro lauantaisin klo 16.00–17.00. Lisäksi Töölön kisahallissa ja Liikuntamyllyssä on kaikille mahdollisuus treenata oman aikataulunsa mukaisesti, kun kentät eivät ole varattuja muuhun toimintaan.

Ulkoliikuntapaikoissa on maksuttomia ”höntsävuoroja” 14 tekonurmikentällä ja 24 ulkotenniskentällä. Arkisin tekonurmikenttien peliaika on kello 16.00 - 18.00 ja viikonloppuisin kello 10.00 - 12.00.