Käsitelty

Ilmainen lähiseutumatkustaminen alle 17V.

Nuoret ovat köyhiä, eikä pysty maksaa bussilippuja itse. Tämän ikäiset ovat myös koulussa, eivätkä ehdi käydä töissä ja kaikilla ei välttämättä ole rahaa perheessä, joten tämä auttaisi paljon. Lukiolaisilla menee myös todella paljon rahaa kaikkeen muuhun jotka maksaa paljon esimerkiksi kirjat. Tämä myös lisäisi lasten ja nuorten välistä tasa-arvoa.

Kaikki eivät saa koululta bussilippua ja sekin eriarvoistaa nuoria paljon. Eikä koulun bussilipuilla voi liikkua kuin vaan ennen kello 18.

Kaikki matkat eivät myöskään ole turvallisia lapsille kävellä joten joskus julkiset vaan ovat parempi vaihtoehto.

Kouluillekin tulisi halvemmaksi kun ei tarvitse kustantaa lippuja ja koulut voisi käyttää nämäkin rahat paremmin esimerkiksi kirjoihin, luokkaretkiin tms. Koulujenkin budjeteista on leikattu.

14.8.2018

Nuorten aloite alle 17-vuotiaiden ilmaisesta lähiseutumatkustamisesta

Kiitos aloitteesta ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! Lippu- ja taksajärjestelmästä päättäminen kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle (HSL), jolta emme valitettavasti saaneet pyynnöstä huolimatta lausuntoa aloitteestasi.

Lippu- ja taksajärjestelmään on vuosien varrella ehdotettu useita muutoksia, jotka ovat koskeneet niin eläkeläisille, vammaisille kuin nuorillekin kohdistuvia alennuksia ja rajoituksia. HSL ottaa uuden kaarimalliin perustuvan vyöhykehinnoittelun käyttöön ensi vuonna. Lippujen hinnat laskevat keskimäärin 3,4 %:a ja lipputuotteiden joukkoon tulee uusi vaihtoehto: vuosilippu, joka on helpompi ja edullisempi kuin kuukausittain uusittava lippu. Lisäksi lastenlipun yläikärajaa korotetaan vuodella 16 vuodesta 17 vuoteen, jolloin 50 %:n alennus on voimassa 7 - 17 -vuotiailla.

Haasteena on, että alennusoikeuksien laajentaminen johtaa lipputulojen pienenemiseen, jolloin jouduttaisiin lisäämään HSL:n jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamaan muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimaan liikenteen tarjontaa. Tästä syystä alennusryhmät ja oikeus matkustaa ilman lippua ovat tarkkaan harkittuja.

Aloitteessa mainitsemasi tasa-arvo ja turvallisuus ovat tosiaan seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon julkisen liikenteen lippujen hinnoittelussa. Lasten ja nuorten matkustaminen julkisella liikenteellä on ollut paljon esillä kaupunginhallituksen ja valtuuston työskentelyssä, ja Helsinki pitää jatkossakin huolen siitä, että lapset ja nuoret ovat esillä HSL:n päätöksenteossa.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki, apulaispormestari