Käsitelty

Ilmainen ehkäisy kaikille alle 18-vuotiaille Kela-kortilla

Tämä aloite sai 13,6 prosentin kannatuksen alueemme koulujen RuutiBudjetti-äänestyksessä viime vuonna.

Tämä on todella tärkeä aloite ja toivomme, että se toteutuu, koska:

Jos ehkäisyvälineet olisivat kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisia, nuorten ei pitäisi varastaa niitä kaupasta ja näin he välttyisivät monilta ongelmilta. Ehkäisyvälineet ovat todella kalliita (varsinkin jälkiehkäisypilleri), eikä monella nuorella ole varaa niihin. Sitten jos nuorella ei ole niihin rahaa, niin todella helposti nuori ajattelee, että no sitten en käytä ehkäisyä ollenkaan ja näin nuori altistaa itsensä ja kumppaninsa eri taudeille ja raskaaksi tulemiselle. Nuori siis menisi esim. apteekkiin tai kauppaan ja Kela-kortilla todistaisi alaikäisyytensä ja sieltä saisi esimerkiksi kondomeja tai ehkäisypillereitä.

Nuoren elämä olisi siis paljon huolettomampaa, jos ehkäisy olisi ilmaista ja myös turvallisempaa.

Olemme tietoisia, että kaupungilla on etenemässä ehdotus, jolla alle 25-vuotiaat saisivat ilmaiset ehkäisypillerit vuodeksi, mutta tämä ei meidän mielestä riitä. Ja tämän lisäksi tämä ehdotus ei auta riittävästi kondomien ilmaisjakelun kanssa, niitä on edelleen liian vähän jaossa ja nuoren pitää olla “oikeassa paikassa, oikeaan aikaan” niiden jakamisen kanssa, kun meidän aloitteen mukaan nuori saisi niitä itse hankittua, silloin kun tarvitsee.

Nuorten aloite 8.2.2018, HEL 2018-001685
Maksuton ehkäisy alle 18-vuotiaille KELA-kortilla

Kiitos ehdotuksestasi tärkeään aiheeseen! Helsinki päätti tänä vuonna laajentaa maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Kaupunginvaltuuston päätös oli tärkeä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Samalla Helsinki on suunnannäyttäjä koko Suomelle.

Osana maksutonta ehkäisyä myös kondomeja on tarkoitus saada jakoon paikkoihin, joista nuorten on helppo niitä löytää: koulu- ja oppilasterveydenhuoltoon, terveysasemille ja nuorisotaloille. Sen lisäksi muita pidempiaikaisia ehkäisymenetelmiä kuten e-pillereitä, kierukoita ja kapseleita tarjotaan ammattilaisten opastuksella muun muassa koulujen ja oppilaitosten terveydenhoitajien, terveysasemien ja keskitetyn ehkäisyneuvonnan kautta.

Maksuton ehkäisy tarkoittaa siis Helsingissä sekä maksuttomia erilaisia ehkäisyn vaihtoehtoja sekä palveluja, joihin on helppo tulla ja joissa kuullaan ja kunnioitetaan nuoria. Tärkeää on myös, että osaamme palveluissamme oikealla tavalla kohdata nuoret. Esimerkiksi nuorisoneuvoston nuorten kanssa olemme käyneet läpi palvelujamme nuorten näkökulmasta.

Yritämme löytää parhaat paikat niin, että kondomit ja muu tieto maksuttomasta ehkäisystä on nuorten kannalta oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Apteekit ja kaupat ovat yksityisiä toimijoita, joiden kautta kaupunki ei voi toteuttaa suurina erinä hankittavien kondomien ja pillereiden jakoa kohtuullisin kustannuksin eikä neuvontapalveluiden laatua voida varmistaa.

Yritämme ratkoa ongelmia myös jatkossa uusilla ideoilla ja on hyvä, että sellaisia on saatavilla. Havaintonne ehkäisyasioista ovat siis jatkossakin hyvin tärkeitä. Ohessa vielä keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastuulääkärimme Satu Suhosen vastaus aiheeseen.

Hyvää kesää sinulle toivottaen, Sanna Vesikansa

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveystoimiala

25.5.2018

Sosiaali- ja terveystoimialan vastaus 8.2.2018 tulleeseen aloitteeseen Ilmaisesta ehkäisystä kaikille alle 18-vuotiaille KELA-kortilla

Seksuaali - ja lisääntymisterveys on oleellinen osa terveyttä ja hyvinvointia. Helppo pääsy nuorta kunnioittaviin ja kuuleviin palveluihin sekä neuvonta oman kehon ja oman tahdon kunnioituksesta on hyvin tärkeää. Nuoret tarvitsevat kynnyksettä saavutettavia, maksuttomia palveluita. Panostus nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on panostus heidän tulevaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä.

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille nostettiin Suomessa tavoitteeksi jo runsaat 10 vuotta sitten (Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007- 11, STM 2007).

Valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehdään alle 25-vuotiaille. Vaikka Suomessa tehdään maailmanlaajuisesti keskeytyksiä vähän, raskaudenkeskeytys on tilanne, jolta sen kokeva toivoisi välttyvänsä niin henkisesti kuin fyysisesti. Lisäksi taloudellisesti ajatellen on edullisempaa kustantaa ehkäisy kuin raskaudenkeskeytys.

Kondomi on korvaamaton seksitautien ehkäisyssä. Sen teho raskaudenehkäisyyn on kuitenkin heikohko. Toivottavinta ja tehokkainta seksuaali- ja lisääntymisterveyden valintaa olisi ns. tuplaehkäisy, kondomi seksitautien ehkäisyyn ja rinnalla muu menetelmä raskaudenehkäisyyn. Seksitaudit ovat valtaosin oireettomia ja voivat johtaa toteamattomina ja hoitamattomina myöhemmin lapsettomuusongelmiin.

Maksuton ehkäisy sellaisenaan ei takaa sen käyttöä, tehoa eikä turvallisuutta. Sen vuoksi ammattitaitoinen neuvonta ja palvelut ovat tärkeitä. On tilanteita, joissa hormonaaliseen ehkäisyyn (pillerit, laastari, rengas) voi liittyä riskejä niin terveysvaarojen kuin ehkäisytehon suhteen. Myös kondomin käyttöön ja sen merkitykseen liittyvä neuvonta on tärkeää. Farmaseuttien ja kaupan
myyntihenkilöstön antamat ohjeet eivät voi korvata terveydenhoitoalan ammattilaisten antamaa neuvontaa tai ehkäisyn aloitukseen ja seurantaan liittyvää arviointia.

Helsingissä maksuttoman ehkäisyn laajentamisen jälkeen (kaupunginvaltuusto 17.1. 2018) myös ehkäisypalveluiden henkilöstöresursseja on lisätty. Päätös kattaa myös maksuttomien kondomien tarjoamisen kaikenikäisille.

Kondomeja saa terveydenhoitajalta ja lääkäriltä kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, terveysasemilla, äitiysneuvolassa sekä keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa. Helsingin kaupunki tarjoaa niitä myös mm. nuorten tapahtumissa, nuorisotaloilla, kutsunnoissa. Neuvonta niin seksitaudeista, ohjaus niiden testaamiseen, kuin muusta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä (ml. raskaudenehkäisy) on kaikille ja erityisesti nuorelle tärkeää.

Sitoutuminen pilleri-, laastari-, rengasehkäisyyn sen maksuttomuudesta huolimatta on todettu laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa huonoksi, jos tutkitaan raskaudenehkäisytehoa eli välttymistä suunnittelemattomalta raskaudelta. Tämä oli perusteena sille, että Helsinki päätti tarjota pilleri- ja rengasehkäisyn maksutta vuodeksi alle 25-vuotiaille.

Ns. pitkävaikutteinen ehkäisy (ehkäisyimplantaatit eli kapselit ja hormoni- tai kuparikierukan) tarjotaan 25 ikävuoteen saakka maksutta. Ehkäisyn hoituminen jopa seitsemäksi vuodeksi ja maksutta ilman päivittäistä (pilleri), viikottaista (laastari) tai kuukausittaista (rengas) muistamista helpottaa arkea ja elämää.

Opiskelijoiden osalta terveydenhoitaja kartoittaa nuoren kokonaistilanteen, ehkäisytarpeen ja aloittaa ehkäisyn sekä laatii nuoren kanssa seurantasuunnitelman. Ehkäisyn aloitus ja seuranta toteutetaan alle 16-vuotiaille nuorille ongelmattomissa tilanteissa opiskeluterveydenhuollossa toisen asteen oppilaitoksissa tai eräissä tilanteissa keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa. Lääkelistasta löytyvät käytössä olevat ehkäisyn aloitusvalmisteet. Tarvittaessa opiskelija saa jälkiehkäisyn opiskeluterveydenhuollosta ja keskitetystä ehkäisyneuvonnasta.

Satu Suhonen
dosentti
naistentautien ja synnytysten, gyn.endokrinologian erikoislääkäri