Käsitelty

Hygieniapassikoulutuksia nuorille

Nuorisoasiainkeskus järjestämään hygieniapassikoulutuksia nuorille alennettuun hintaan
Ruudin ydinryhmä ehdottaa, että Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus järjestäisi jatkossa nuorille hygieniapassikoulutuksia alennettuun hintaan. Hygieniapassin hankkiminen auttaa nuoria saamaan kesätöitä ja muita töitä, ja monissa työpaikoissa se on pääsyvaatimuksena, joten sen saaminen olisi suureksi avuksi.

Hygieniapassikoulutuksia ja –kokeita järjestää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Usein kokeeseen osallistuminen maksaa muutaman kymmenenkin euroa, joten pieni Nuorisoasiainkeskuksen tarjoama rahallinen avustus ei olisi pahitteeksi. Nuorten ja heidän perheidensä oma taloudellinen tilanne vaihtelee, mikä saattaa nostaa kynnystä kokeeseen osallistumiseen.

Nuorisoasiainkeskus voisi tilata hygieniapassikoulutuksia eri nuorisotaloille, ja järjestämisen voisi hoitaa myös alueelliset nuorisotyöyksiköt. Tärkeää ei nuorten kannalta kuitenkaan ole, kuka rahoituksen järjestää, vaan se, että koulutuksia ylipäätään tulee. Mahdollisia järjestäjätahoja ovat alueelliset nuorisotyöyksiköt tai yksittäiset nuorisotalot sen mukaan, kuinka rahaa löytyy.

Okko Karvonen
Ruudin ydinryhmä

Hei,

kiitos palautteesta. Hygieniapasssista on tosiaan hyötyä työnhaussa ja se on joihinkin paikkoihin tärkeä, kuten kirjoitit. Tutkinto on yleensä maksullinen ja sen voi vastaanottaa vain Eviran valtuuttama osaamistestaaja, mutta Evira itse ei näitä testejä järjestä käytännössä. Osaamistestaajat järjestävät itse testit ja laskuttavat niistä osallistujia. Hinta per henkilö näyttää vaihtelevan, mutta on usein 25-45€ välillä.

Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa palkkatukityössä ja työkokeilussa oleville nuorille maksuttomana erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja hygieniapassi kuuluu tälle listalle. Tutkintoon valmentava materiaali on vapaasti luettavissa verkossa osoitteessa:

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/

Hygieniapassi tutkintona maksaa ja siitä on pääasiassa hyötyä vain niille nuorille, jotka etsivät kesätöitä tai suuntaavat erityisesti ravintola- tai elintarvikealoille. Tässä mielessä tuskin on tarkoituksenmukaista tarjota sitä kovin laajalle joukolle nuoria nuorisoasiainkeskuksen toimesta.

Joillekin se voi kyllä olla hyödyksi ja ideanne on hyvä ja selvittämisen arvoinen. Sen mahdollinen toteuttaminen kannattaisi kytkeä tänä vuonna avattavaan Ohjaamo-Helsinkiin, jossa muutenkin tulee olemaan erityisesti näihin kysymyksiin liittyvää osaamista. Vien viestiä Ohjaamo Helsingin ohjausryhmään ja välitän tiedon ehdotuksestanne myös 25.5. 2015 aloittavalle projektipäällikkö Sirkku Reposelle.

Martti Poteri
toimistopäällikkö

NUORISOASIAINKESKUS
Kohdennetun nuorisotyön toimisto
PL 5000 (Hietaniemenkatu 9b)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
puh: 09 - 310 71687
gsm: 050 - 5591 792
e-mail: martti.poteri@hel.fi

http://nuoriso.hel.fi/