Käsitelty

Herttoniemen metroaseman viihtyisyyden parantaminen

Neljässä kaakkois-helsingin koulussa järjestestettiin ruuti-budjetti kysely, jossa kyseltiin viihtyisyyden parantamista alueella. Kyselyssä 380 nuorta nosti ylös herttoniemen metroaseman viihtyisyyden ja haluaisi siihen parannusta.

Toivoisimme muutosta metroaseman julkisivuun, sillä nykyinen on nuorten mielestä alueella erittäin epämielyttävän näköinen. Betonisten kukkalaatikoiden poistaminen tilan lisäämiseksi ja liittyen julkisivuun. Erilliseen tupakointi alue, koska ihmiset tupakoivat aivan ovien vieressä ja joutuu väkisinkin kulkemaan vierestä ja nuoret eivät tykkää tupakoinnin aiheuttamasta savusta.

Kaakkois-helsingin nuoret kulkevat paljon herttoniemen metroaseman kautta ja täten näitä parannuksia halutaan, sillä se on vilkas metroasema. Ja toivomme että nämä toteutuisivat.

HKL:n johtokunta on antanut asiassa seuraavan lausunnon 9.6.2016:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaakkois-Helsingin nuoret ovat Ruuti-budjetti -kyselyssä nostaneet esiin aloitteen Herttoniemen metroaseman viihtyisyyden parantamisesta. Nuoret toivovat mm. muutosta metroaseman julkisivuun sekä erillistä, ovista kauempana olevaa tupakointialuetta.

HKL on tunnistanut Herttoniemen metroaseman perusparantamisen tarpeen, ja luonnossuunnitelmat aseman peruskorjausta varten on jo tehty. Peruskorjaus on siirtynyt aiemmilta vuosilta eteenpäin asema-alueen muun rakentamisen, mm. Megahertsi-suunnitelmien, viivästymisen vuoksi. HKL on kuitenkin nyt valmistautunut aloittamaan aseman peruskorjaustyön niin, että se voidaan toteuttaa omana erillisenä hankkeenaan. Herttoniemen metroaseman peruskorjaus on alustavan aikataulun mukaisesti alkamassa vuonna 2018. Peruskorjaus tuo nuorten toivomia parannuksia myös aseman julkisivuun. Jo tätä ennen HKL toteuttaa pienparannuksia alueella nuorten toivomaan suuntaan.

HKL on aloittanut yhteistyön paikallisten toimijoiden kanssa Herttoniemessä tarkoituksenaan asemaympäristön viihtyisyyden lisääminen. Tähän liittyen HKL on solminut pilottiluonteisen sopimuksen osuuskunta Hertsikan Pumpun kanssa. Kokeilussa Hertsikan Pumppu perustaa kesällä 2016 metroaseman ja metrovalvomon väliselle torialueelle ja käytöstä poistettuun entiseen bussinkuljettajien taukotilaan kesäkahvilan ja asukasyhdistyksen tiedotustilan. Osuuskunnan yhteistyötahoja ovat mm. Ympäristökeskus, Herttoniemen ruokapiiri ja Helsingin Polkupyöräilijät ry. Yhteistyöstä kerätään kokemuksia erityisesti alueen siistiytymisen näkökulmasta.

Muista nuorten esittämistä parannusehdotuksista HKL toteaa, että tuhkakuppien siirto kauemmas metroaseman ulko-ovilta ei käytännössä lopeta tupakointia paikalla, mutta sen sijaan lisää alueen roskaisuutta. HKL kuitenkin selvittää mahdollisuuksia parantaa tilannetta tältä osin. Betoniset kukkalaatikot jäävät vielä paikoilleen aseman peruskorjaukseen asti, mutta niitä siistitään ja niihin lisätään istutuksia osana Hertsikan Pumpun kesäkahvila-aluetta.

HKL selvittää alueella myös pyöräpysäköinnin kehittämismahdollisuuksia, esimerkiksi kiinteiden pyörätelineiden ja pyörän pikahuoltopisteiden asentamista metroaseman viereen.

---

Esittelijä
Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt 30.6.2016 mennessä Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa nuorten aloitteesta parantaa Herttoniemen metroaseman viihtyisyyttä.

http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-005003/
Juha Kiviniemi
Verkkomoderaattori
Nuorisoasiainkeskus / Ruuti-tiimi
p. 040 3348 044
juha.kiviniemi(a)hel.fi