Käsitelty

Herttoniemeen tekonurmi!

Herttoniemen alueelle tekonurmi. Lähin tekonurmi on Laajasalossa ja se on aina seuran käytössä. Paikkoja on monia mihin sen voisi sijoittaa esim. Herttoniemenrannan hiekkakenttä, Länsi-Herttoniemessä “urtsi” tai Roihuvuoressa musiikkiopiston kohdalla oleva kenttä.

Jalkapallon peluu hiekalla ei ole mieluisinta ja tätä on toivottu monia vuosia, mutta asialle ei ole koskaan tehty mitään. Nyt olisi korkea aika saada nuorille heidän haluamaansa alueelle.

Pyysin aloitteestasi selvitystä liikuntapalveluista. Saamastani selvityksestä ilmenee, että hiekkakenttien muuttamien tekonurmiksi lisää kenttien viikoittaista käyttöä ja pidentää kentän käyttöaikaa kesälajien osalta. Sen sijaan luistelukausi saattaa lyhentyä jonkin verran. Tekonurmi muodostaa ylimääräisen eristekerroksen hiekan päälle, ja on sen vuoksi hankalampi jäädyttää kuin hiekkakenttä. Liikuntapalveluista todettiin yhteenvetona, että tekonurmien rakentaminen parantaa yleisesti ottaen liikunnan olosuhteita ja lisää liikunnan määrää. Alueella on paljon nuoria, ja asukasmäärä on kasvamassa, joten kentälle olisi käyttäjiä.
Kuluvalle vuodelle tehty liikuntapuistojen ja -kenttien rakentamisohjelma ei sisällä tekonurmikenttää Herttoniemen alueelle. Sen sijaan Kannelmäkeen, Latokartanoon ja Vuosaareen ollaan rakentamassa isoja tekonurmikenttiä. Nämä hankkeet kertovat, että tekonurmien rakentamista pidetään liikuntapalveluissa hyvänä toimintalinjana. Liikuntapalveluista kerrotaan, että he tulevat päivittämään tulevien vuosien ohjelmaa, ja siinä yhteydessä arvioimaan myös mahdollisuutta rakentaa tekonurmikenttä Herttoniemeen. Asian etenemisestä saat tietoa esimerkiksi liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurteelta (petteri.huurre@hel.fi).

Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan oikein mukavaa kesää.

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz( a)hel. fi

Nasima Razmya, apulaispormestari