Käsitelty

Heppatallialoite Fallkullaan

Hei!

Olemme Fallkullan kotieläintilalla käyviä nuoria, ja olemme kiinnostuneita parantamaan Fallkullan hevosten oloja ja helpottamaan nuorien ja työntekijöiden työtä. Lähdimme tekemään aloitetta, jonka päämääränä olisi saada paikalle uusi hevostalli.

Fallkullan hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen toimintaan, joka perustuu hevosmiestaitoihin ja kykyyn oppia ja seurata hevosen käyttäytymistä laumassa sekä yksilönä. Sillä myös ehkäistään syrjäytymistä ja se tukee sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Hevostoiminta on hyvin suosittua Fallkullassa.

Nykyinen Fallkullan järjestely hevosten suhteen on se, että hevoset asuvat kahdessa pienessä tallissa. Nämä kaksi tallia ovat sisältä ahtaita ja pimeitä ja niitä on vaikea pestä. Talvella talleissa on todella kylmä ja kesäisin kuuma. Talleihin ei tule juoksevaa vettä ja talvisin vedet tuodaan navetasta asti. Tallit sijaitsevat kauempana navetasta ja hevosten laitumista. Tallien siivoaminen on hankalaa samoin nuorten ja ohjaajien järjestäytyminen kahteen eri talliin.

Nykyisissä talleissa ei voida varustaa tai harjata hevosia turvallisesti eikä pestä tai lääkitä niitä. Hevoset täytyy viedä tällaisia toimenpiteitä varten navettaan tai kentälle. Navetta on ahdas ja usein täynnä vierailevia ihmisiä. Lisäksi navetan katto on hyvin matala ja muut eläimet saattavat pelottaa hevosia. Hevoset varustetaan ja harjataan kentällä. Talvisin kenttä on jäinen, ulkona on kylmä ja sateessa ei ole mukava hoitaa hevosta. Myös uusien hevosten ostaminen on hankalaa, koska hevoset täytyy valita karsinan koon ja EU:n määräyksien mukaan ja nykyiset tallit täyttävät juuri ja juuri nämä vaatimukset.

Uusi talli täytyisi saada Fallkullaan, koska se helpottaisi hevosten oloja ja nuorten sekä työntekijöiden toimintaa. Uusi talli mahdollistaisi myös sen, että kaikki olisi samassa paikassa ja tilaa olisi enemmän. Hevoset olisivat kaikki samassa tallissa ja varusteet voitaisiin pitää tallissa. Sopiva tila uudeksi talliksi olisi lähempänä navettaa, lantalaa ja laitumia. Uuteen talliin olisi myös mahdollista saada juokseva vesi ja viemärit.

Uusi hevostalli on kaikkien nuorten toive Fallkullassa ja hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Uusi hevostalli lisäisi myös nuorten hyvinvointia ja turvallista toimintaa hevosten kanssa.

Hyvä Viivi ja muut aloitteessa mukana olleet

Kiitos aloitteestanne. Nuorisopalveluista sain tiedon, että olette tavanneet toimin­nanjohtaja Minna Sirviön ja esitelleet hänelle hevosten kanssa työskentelyä, ja sen asettamia vaatimuksia tiloille. Olette myös keränneet mittavan määrän nimiä hank­keenne puolesta. Ehdotustanne on pidetty hyvänä. Samalla on hienoa saada kuul­la, miten tärkeänä pidätte Fallkullan toimintaa.
Vaikka nuorisopalveluissa nähdään, että esityksenne on hyvin perusteltu, ei uuteen hevostalliin ole tällä hetkellä osoittaa määrärahoja. Vuoden 2018 rakentamisrahat on jo kohdennettu muihin hankkeisiin. Nuorisotoimi on kuitenkin ilmoittanut pitävän­sä tätä asiaa esillä tulevissa keskusteluissa. Toivottavasti uusi talli saadaan raken­netuksi, jos ei ensi vuonna, niin lähivuosina kuitenkin.

Toivon teille hyvää alkanutta vuotta ja intoa harrastukseenne.

Nasima Razmyar
Apulaispormestari