Käsitelty

Hemtrevlig skola

Målet med planen är att öka trivseln i skolan.

Meningen är att förbättra rasterna så att eleverna kan lugna ner sig och stressen minskar. Skolornas elevkårsstyrelse väljer om pengarna används till en myshörna där eleverna kunde koppla av under skoldagen eller rastredskap för att göra skolgården aktivare. Eleverna i skolorna är också med och bestämmer vad som ska skaffas till skolorna.

Exempel på det som kan införskaffas är fotbollar, ljudisolerande möbler, korgbollar, äggstolar, pingisbord, soffor med ljudisolerande väggar.

Målgruppen är elever i de svenskspråkiga högstadieskolorna i Helsingfors.

16.12.2020

HEMTREVLIG SKOLA

Hej,

Tack för ett bra initiativ om hur man skulle kunna förbättra skolmiljö och göra den mer hemtrevlig!

Sektorn för fostran och utbildning har gett följande svar på ditt initiativ:

Sektorn har en delaktighetsåtgärd för utveckling av gemenskapen i skolorna som heter Krutpengar. Det innebär att varje grundskola får årligen en summa, så kallade Krut-pengar, som är avsedd för elevkårens verksamheter. Elevkårerna beslutar själva hur pengarna ska användas men viktigt är att de ska gå till något som förbättrar gemenskapen i skolorna.

Som ett redan befintligt och finansierat system, kan Krut-pengar redan i dagsläget användas till de ändamål som man beskriver i initiativet, som till exempel till att införskaffa möbler och annan utrustning som skulle gynna allas trivsel i skolan. Dock bör man i anskaffningar och inköp ta hänsyn till vissa krav. Till exempel ska varorna och möblerna fylla i kriterier för brandsäkerhet och eventuella tvättråd måste följas.

Krut-pengar delas ut till skolorna på vårterminen. Alla elever kan då komma med idéer om hur Krut-pengarna skulle kunna användas. Tanken är att elever själva är med i att forma och påverka sin skola utifrån behoven just där. Behoven kan se olika ut i olika skolor och Krutpengarna ger varje skola en möjlighet att utveckla sin verksamhet och sina utrymmen på sitt egna sätt.

Utifrån alla inkomna idéer röstar och väljer hela elevkåren ut de idéer som pengarna sedan kommer att användas till. Det kan alltså hända att skolans elever beslutar att inte köpa de i initiativet nämnda saker, eller att skolan inte kan köpa all den utrusningen man önskar under ett år och samma år. Då kan man lägga ett nytt förslag följande år när skolan får nya Krut-pengar att använda.

Jag uppmuntrar dig att ta initiativ också i din skola. I beredning av det här svaret har man även haft samtal med initiativtagaren.

Jag önskar dig ett trevligt jullov!

Upplysningar Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Kaisa Kamppi, planerare, telefon 09 310 33670 kaisa.kamppi(a)hel.fi

Med vänliga hälsningar
Pia Pakarinen
Biträdande borgmästare