Käsitelty

Helsinkiin nuorisovaltuusto

Suomessa lähes jokaisessa kunnassa on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen osa kaupungin organisaatiota ja keskittyy nuorten asioiden edistämiseen poliittisella tasolla. Sellainen on saatava myös Suomen pääkaupunkiin.

Virallisena vaikuttajaryhmänä nuorisovaltuusto on parempi tapa nuorten asioiden ajamiseen. Sillä on virallistettu asema kaupungin tasolla joten sen ääni on voimakkaampi. Nuorisovaltuusto voi myös saada edustuksen lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon, jolloin nuorten asioita voidaan edistää suoraan niitä valmisteltaessa ja niistä päätettäessä.

Ruutin ydinryhmällä ei ole lautakuntapaikkoja eikä niinsanotusti virallistettua asemaa. Muualla Suomessa lautakuntapaikat on todettu hyvin tomiviksi (Nuorisovaltuustot nyt ja vuonna 2015 -tutkimus) ja myös nuorisovaltuusto paremmin toimivaksi. On myös moitittu, että silloin niin monet helsinkiläiset eivät pääse mukaan asioista päättämiseen. Mutta nuorisovaltuustoon voidaan valita nyt Ruudin ydinryhmässä olleiden määrä, 20 ja jopa enemmänkin. Nuorisovaltuusto ei siis millään tavoin keskitä, vaan päinvastoin parantaa päätöksentekoa.

Myös uusi kuntalaki velvoittaa nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttajaryhmän perustamiseen. Voidaan siis todeta, että vaikka Ruudin ydinryhmä on olemassa, on sille kuntalain perusteella tuotava samat elementit kuin nuorisovaltuustoissa on (mm. lautakuntapaikat).

Suomen nuorisovaltuustojen liitto tarjoaa myös paljon koulutusta ja verkostoitumista, johon Ruuti ei tällä hetkellä osallistu. Vähintäänkin samat nuorisovaltuustoelementit on tuotava osaksi Ruudin ydinryhmää, mikäli nuorisovaltuuston perustaminen on vaikeaa.

Pietari Kokko
varapuheenjohtaja,
Hyvinkään nuorisovaltuusto
040 417 4236
pietari.kokko@pietarikokko.fi

Hei,
kiitos viestistäsi.

Helsingin kaupunginhallitus on päätynyt osallisuudessa toisenlaiseen ratkaisuun kuin nuorisovaltuustoon. Helsingissä nuorten osallisuudessa painotetaan laajaa osallistumista ja suoraa demokratiaa mm. osallistuvan budjetoinnin ja nuorten aloiteoikeuden osalta. Ruudin ydinryhmän tehtävät on vahvistettu Helsingin nuorisolautakunnassa ja niissä painottuu välittäjänä toimiminen nuorten ja päättäjien välillä. Helsingin Ruuti-järjestelmässä on haluttu painottaa voimakkaasti sitä, että nuoret ohjaavat itse sitä mihin asioihin he vaikuttamistyössään keskittyvät. Ruuti-järjestelmästä toteutetaan syksyn 2016 * aikana arviointi, jonka tulokset tulevat olemaan julkisia.

Ruudin ydinryhmä valitaan vaaleilla vuosittain. Ydinryhmän toteutustavassa on haluttu painottaa mallia, jossa nuoriso-ohjaajan tuella ja toiminnallisella otteella ydinryhmään osallistuminen tehdään turvalliseksi ja helpoksi kaikille.

Kuntalain uudistuksen myötä kuntiin tuli velvoite perustaa nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Kuntalaki ei ota kantaa siihen, miten vaikuttajaryhmä valitaan, mikä sen koko on ja millaisia oikeuksia sillä on esimerkiksi lautakunnissa. Jopa niissä kunnissa, joissa on nuorisovaltuusto, on merkittäviä eroja toteutustavoissa.

Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja

* Korjaus 27.4.2017. Korjattu Ruudin arviointia koskeva vuosiluku vuodeksi 2016. Aiemmin vastauksessa kerrottiin, että Ruudin arviointi valmistuu syksyllä 2017. Arviointi on ladattavissa kokonaisuudessaan nuoriso.hel.fi-sivuilta: http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/nuorisoasiainkeskus/yli-12000-nuorta-osallistui-paattamaan-asuin-ja-koulualueensa-rahankaytosta