Käsitelty

Helsinkiin nuorisovaltuusto

Suomessa lähes jokaisessa kunnassa on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen osa kaupungin organisaatiota ja keskittyy nuorten asioiden edistämiseen poliittisella tasolla. Sellainen on saatava myös Suomen pääkaupunkiin.

Virallisena vaikuttajaryhmänä nuorisovaltuusto on parempi tapa nuorten asioiden ajamiseen. Sillä on virallistettu asema kaupungin tasolla joten sen ääni on voimakkaampi. Nuorisovaltuusto voi myös saada edustuksen lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon, jolloin nuorten asioita voidaan edistää suoraan niitä valmisteltaessa ja niistä päätettäessä.

Ruutin ydinryhmällä ei ole lautakuntapaikkoja eikä niinsanotusti virallistettua asemaa. Muualla Suomessa lautakuntapaikat on todettu hyvin tomiviksi (Nuorisovaltuustot nyt ja vuonna 2015 -tutkimus) ja myös nuorisovaltuusto paremmin toimivaksi. On myös moitittu, että silloin niin monet helsinkiläiset eivät pääse mukaan asioista päättämiseen. Mutta nuorisovaltuustoon voidaan valita nyt Ruudin ydinryhmässä olleiden määrä, 20 ja jopa enemmänkin. Nuorisovaltuusto ei siis millään tavoin keskitä, vaan päinvastoin parantaa päätöksentekoa.

Myös uusi kuntalaki velvoittaa nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttajaryhmän perustamiseen. Voidaan siis todeta, että vaikka Ruudin ydinryhmä on olemassa, on sille kuntalain perusteella tuotava samat elementit kuin nuorisovaltuustoissa on (mm. lautakuntapaikat).

Suomen nuorisovaltuustojen liitto tarjoaa myös paljon koulutusta ja verkostoitumista, johon Ruuti ei tällä hetkellä osallistu. Vähintäänkin samat nuorisovaltuustoelementit on tuotava osaksi Ruudin ydinryhmää, mikäli nuorisovaltuuston perustaminen on vaikeaa.

Pietari Kokko
varapuheenjohtaja,
Hyvinkään nuorisovaltuusto
040 417 4236
pietari.kokko@pietarikokko.fi