Käsitelty

Helsingin keskeisimmät kävelykadut ja torit tulee turvata tolpilla

Jalankulkijoiden turvallisuutta tulee mielestäni turvata paremmin Helsingin keskeisimmillä kävelykaduilla sekä toreilla. Sopiva ratkaisu voisi olla sähkötoimiset tolpat, jotka avautuvat tarvittaessa esimerkiksi hälytys- tai huoltoajoa varten. Parempaa jalankulkijoiden turvallisuutta ja tolppia tarvitsevia katu- tai torialueita ovat muun muassa Kolmen sepän patsaan -ympäristö, Aleksanterinkadun jalkakäytävät, Elielinaukio, Senaatintori sekä Tallinnanaukio.

Jani Alanen
Ruudin ydinryhmä

Helsingin keskeisimpien kävelykatujen ja torien turvaaminen

HEL 2017-004615 T 09 00 00

Ruudin ydinryhmän aloitteessa esitetään Helsingin keskeisimpien kävelykatujen ja torien turvaamista esimerkiksi sähkötolpilla, jotka avautuvat hälytys- ja huoltoajoa varten. Kohteiksi esitetään Kolmen sepän patsaan ympäristöä, Aleksanterinkadun jalkakäytäviä, Elielinaukiota, Senaatintoria ja Tallinnanaukiota.

Aihe on tärkeä, sillä keskustan turvallisuus ja viihtyisyys kuuluvat Helsingin uuden strategian tavoitteisiin. Kävelykeskustan merkittävällä laajentamisella sekä läpiajoliikenteen ja raskaan liikenteen vähentämisellä pyritään luomaan Helsingistä jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle viihtyisä kaupunki.

Helsingissä kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on vastata kaupunkisuunnittelusta myös liikenteen ajoesteiden suunnittelun ja toteutuksen osalta. Ajoesteiden ja muiden suojausten suunnittelussa on huomioitava pelastusajoneuvojen kulku niin, ettei esteiden suojaava ja ohjaava vaikutus kuitenkaan heikenny. Yleisötapahtumien yhteydessä poliisi antaa tarkemmat ohjeet suojauksen rakentamisesta pelastuslaitoksen huomioidessa pelastustoiminnan edellytysten varmistamisen.
Tapahtumiin liittyvät turvallisuusjärjestelyt ovat kuitenkin tapahtuman järjestäjän vastuulla.

Ajoesteiden sijoittelua on kartoitettu kaupungin ja viranomaisten yhteistyönä, ja kaupunkiympäristön toimiala on jo sijoittanut joitakin ajoesteitä esim. Esplanadin puistoon, Kauppatorin Esplanadin puiston puoleiseen reunaan ja Kaisaniemen puistoon. Jatkossa on tarkoitus käyttää ympäristöön hyvin soveltuvia rakenteita, joilla voidaan estää ajoneuvojen luvaton
kulkeminen ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Kaupunki ja poliisi ovat sopineet rakenteellisten suojausratkaisuiden toteuttamisesta, ja toimenpiteisiin ryhdytään tarkemman suunnittelun edetessä.

Turvallisuusnäkökulman lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden matkanteon esteettömyys on tärkeää kaupungin viihtyisyyden, koko liikennejärjestelmän toimivuuden ja Helsingin vetovoimaisuuden vahvistamiseksi.
Aloitteessa esitetyt tolpat ja muut ajoneuvoliikennettä estävät ratkaisut ovat osa laajaa keinovalikoimaa, jolla pyritään varmistamaan moottoriajoneuvojen pysyminen niille varatulla paikalla: ajoradalla.

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045,
anna.villeneuve(a)hel.fi
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393
matti.koskinen(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari