Käsitelty

Helsingin kaupunki voisi tarjota ilmaisia lajittelupisteitä asuinalueille

Lajittelua ja kierrätystä voisi lisätä jos kaupunki tarjoaisi tämän mahdollisuuden kaikille.

Asia on vireillä ja valmistelussa Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Aloite on kirjattu diaarinumerolla HEL 2019-009631