Käsitelty

Helsingin kaupunki voisi tarjota ilmaisia lajittelupisteitä asuinalueille

Lajittelua ja kierrätystä voisi lisätä jos kaupunki tarjoaisi tämän mahdollisuuden kaikille.

Nuorten aloite ilmaisista lajittelupisteistä asuinalueille

Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi! Kierrätys ja lajittelu ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka kuuluvat keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluumme. Helsinki kuuluu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymään, joka tunnetaan hyvin lyhenteestään HSY. Vesihuollon lisäksi HSY hoitaa jätehuollon palveluja, joihin kuuluvat niin kotitalouksien kuin julkishallinnon jätehuolto. Kotitalouksien jätteiden keruun lisäksi Helsingissä on kierrätyspisteitä, vaarallisen jätteen kontteja ja Sortti-asemia. Tarkat sijainnit löytyvät kartalta: https://www.kierratys.info/.

Roskien ja jätteiden kierrätyksen saralla tapahtuu nyt paljon. Esimerkiksi ensi vuoden alusta yli viiden asunnon kiinteistöissä aloitetaan muovin keräys. Lisäksi tänä kesänä kaupunki ja Stara käynnistävät kokeiluprojektin, jossa muovin ja muun jätteen lajittelupisteitä tuodaan muutamaan suosittuun puistoon.

Kierrätyspisteisiin voi viedä paperia, kartonkia, lasia, metallia, muovia ja käyttökelpoisia vaatteita. Kierrättäminen on ilmaista. Sorttiasemille voi maksutta viedä metallia, lasia, paperia, kartonkia, sähkölaitteita ja kodin vaarallista jätettä. Maksua vastaan Sortti-asemille voi viedä kipsiä, muovia, puuta, puutarhajätettä, remontti- ja rakennusjätettä, sekajätettä, painekyllästettyä puuta ja poistotekstiilejä. Vaarallisen jätteen kontteihin voi maksutta viedä lähes kaikkea muuta kuin lääkkeitä (apteekkeihin), sähkö- ja elektroniikkaromua, painekyllästettyä puuta ja asbestia. Keräysautot ottavat myös maksutta vastaan kodin vaarallista
jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua. Lisäksi kannattaa muistaa, että päivittäistavarakaupat ja muut myymälät, jotka myyvät sähkölaitteita, ottavat niitä myös ilmaiseksi vastaan. Kierrätys on Helsingissä helposti saavutettavissa ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta täysin ilmaista.
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari