Käsitelty

Helsingin kaupunki ja 4H yritysseteli

4H:n ja Helsingin kaupungin yhteistyössä on ongelma.

Aihe:
Asia koskee yritysseteliä, jonka 4H myöntää Helsingin kaupungin rahoituksella yrityskurssin käyneille nuorille (nykyään 16-28 vuotiaille). Yrityssetelin arvo on 300€ ja sitä voi käyttää yrityksen kehittämiseen.

Ongelma:
16 vuoden ikärajan ongelmana on se, että osa nuorista pääsee perustamaan yrityksen yrityssetelin kanssa 9.-luokan keväällä tai teoriassa jo 1.1.2020, kun taas osa pääsee vasta saman vuoden lopussa 31.12.2020 vaikka he olisivat samalla luokalla tai samassa lukiossa.

Osa nuorista saa siis aikaisemman mahdollisuuden ryhtyä kehittämään yritystään, kun taas osa yrityskurssin käyneistä joutuu odottamaan pidempään ilman riittävää rahoitusta yrityksen kehittämistä varten vain sen takia, että he syntyivät myöhemmin. Tämä antaa aikaisemmin saman vuoden aikana syntyneille epäreilun edun markkinoilla, koska he voivat pidempään kehittää tuotteitaan ja markkinoida palveluitaan, koska he saivat yritysetelin aikaisemmin.

16 vuoden ikärajalla ei ole mitään etuja verrattuna ikärajaan, jossa samana vuonna 16 vuotta täyttävä voi saada yrityssetelin.

Ratkaisu:
4H-yrityssetelin ikäraja tulisi muuttaa niin, että samana vuonna 16 vuotta täyttävä voi saada yrityssetelin (ja samana vuonna 29 vuotta täyttävä ei voi saada yritysseteliä enään). Tällöin kaikki voisivat samaan aikaan perustaa yrityksen yrityssetelin rahoituksella.

Etuja:
– Yrityssetelin toimivuus ja tasa-arvo paranee
– Nuoret pääsevät oppimaan yrittämistä, asiakaspalvelua, verotusta, budjetointia ja markkinointia.
– Nuoret pystyvät paremmin kehittämään yrityksiään

___________________________________________________________________________________________________________

Jos tarvitsette lisäselvennystä aloitteestani, voitte lähettää sähköpostia minulle.

18.3.2020

Hei Aloitteentekijä,
kiitokset aloitteestasi koskien nuorille myönnettävän yrityssetelin ikärajaa.

Helsingin kaupunki on pilotoinut yhdessä 4H-järjestön kanssa yrittäjyyskurssia ja siihen liittyvää yritysseteliä, joka on tarkoitettu 16-29-vuotiaille helsinkiläisille. Kokeilusta on saatu hyviä tuloksia ja harkitsemme parhaillaan jatkotoimenpiteitä. Yrityssetelin arvo on 300 euroa, ja sitä on voinut käyttää yrityksen kehittämiseen.

Kiinnitit aloitteessasi huomiota yrityssetelin 16 vuoden ikärajaan ja siihen, että ikärajan johdosta samalla luokka-asteella opiskelevat nuoret pääsevät kokeilemaan yrittäjyyttä yrityssetelin avulla eri aikaan. Ehdotat aloitteessasi, että ikärajaa muutettaisiin siten, että seteli voitaisiin myöntää nuorille, jotka täyttävät setelin myöntämisvuoden aikana 16 vuotta.

Kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöksiä kokeilun jatkamisesta. Keskusteluita asiasta käytäneen nyt kevään aikana. Mikäli kokeilua päätetään jatkaa muodossa tai toisessa, tulemme aloitteesi johdosta tarkastelemaan nykyistä 16 vuoden ikärajaa uudelleen.

Mukavaa kevään jatkoa poikkeuksellisista ajoista huolimatta.

Lisätiedot:
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)heI.fi

Jan Vapaavuori,
pormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707