Käsitelty

Helsingin kaupungin kestävä kehitys

Asiani koskee Helsingin kaupungin ristiriitaista toimintaa. Helsingin kaupunki yhtä aikaa tavoittelee hiilineutraalisuutta ja laittaa kierrätykseen vielä käyttökelpoisia tietokoneita.

Selitys:
Helsingin kaupunki on laittamassa kierrätykseen satoja kannettavia tietokoneita ja pöytätietokoneita, joita voisi uudelleenkäyttää.

Tästä tekee hyväksymätöntä Helsingin kaupungin perustelut toiminnalleen. Tietokoneet ovat menossa kierrätykseen, koska kaupunki ei ole valmis maksamaan tietokoneisiin Windows 10. Ymmärrän ettei Helsingin kaupunki osta uusia Windows 10 lisenssejä, mutta en hyväksy ettei tietokoneita voi laittaa eteenpäin kierrättämisen sijaan.

(Windows 7 ei voi pitää tietokoneissa, koska Windows lopettaa sen tukemisen ja päivittämisen 14.1.2020)

Se on hyväksyttävää, että tietokoneita ei haluta säilyttää tietoturvan, hinnan ja digitalisaation takia, mutta en hyväksy kaupungin kieltäytymistä jakaa/lahjoittaa tietokoneita uuteen käyttöön tai oppilaille opiskelua varten.

Perustelut aloitteelleni:
1. Tietokoneiden luovuttaminen oppilaille olisi halvempaa kuin kierrättäminen ja se olisi parempaa luonnolle, koska ennen minkään tuotteen kierrättämistä se kannattaa käyttää loppuun asti.

2. Helsingin kaupunki puhuu kestävästä kehityksestä, vaikka se tuhlaa noin 120 200 kg fossiilisia polttoaineita, 11 000 kg kemikaaleja ja 750 000 kg vettä tietokoneisiin, koska se ei laita niitä eteenpäin käyttöön.

3. Kannettavien tietokoneiden kierrättäminen ei ole niin ekologista kuin luullaan. Läppäreissä on nimittäin osa osista kiinnitetty niin, ettei niitä saa irrotettua ilman komponenttien rikkomista.

Lisäksi osaa tietokoneiden materiaaleista ei voi kierrättää, koska ne menettävät toimintakykynsä ajan kanssa (Lithium). Nämä materiaalit menevät hukkaan kierrättäessä, koska niissä ei voida tietää missä vaiheessa niiden elinkaarta ne ovat.

Hyödyt:
– Helsingin kaupunki edistää kestävää kehitystä ja rohkaisee muitakin toimimaan samoin
– Helsingin kaupunki säästää kuluissa lahjoittamalla tietokoneet ilmaiseksi maksullisen ja haastavan kierrättämisen sijaan.
– Helsingin kaupunki edistää nuorien luovan taiteen ja töiden tuottamista antamalla nuorille tarvittavat resurssit töiden luomiseen ja tekemiseen.

Haitat:
Haittoja aloitteella ei ole, koska oikein ja helposti tehtynä kaupunki säästää taloudellisia ja luonnonresursseja ilman tietosuojariskiä.

Toimenpiteet/miten aloite etenisi:
1. Tietokoneilla olevat tiedot tuhotaan pysyvästi, jos tarvetta:

Suositeltava tapa pysyvästi tuhota kaikki arkaluonteiset tiedostot on käyttää Red Key USB -tikkua, jonka avulla voi käyttää yhtä turvallisimmista tiedon tuhoamismetodeista (Roy Plitzner 33-random pass method = kirjoitetaan satunnaisia merkkejä kovalevyn tiedostoiden päälle 33 kertaa).

Armeijoiden ja muiden valtion organisaatioiden käyttämiäkin metodeita löytyy.

2. Tietokoneet jaetaan ansiokkaasti toimineille oppilaille koulussa:
Tietokoneet jaetaan ansiokkaasti toimineille oppilaille, koska he todennäköisimmin hyötyvät tietokoneista.

(He ovat opiskelleet hyvin ja he selvästi tekevät ahkerasti töitä, joten he todennäköisesti hyödyntäisivät tietokoneiden tarjoamia mahdollisuuksia.)

3. Oppilaat asentavat tietokoneille itse käyttöjärjestelmän (Linux (ilmainen) tai Windows 10) ja asentavat Microsoft Officen Helsingin kaupungin tarjoamilla ilmaisilla lisensseillä.

4. Oppilaat käyttävät tietokoneitaan opinto- ja vapaa-ajan tarkoituksiin.

Lopetus:
Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Tulen mielelläni puhumaan aloitteestani teille, jotta voin tarkemmin selittää aloitteeni.

 

19.3.2020

Hei Aloitteentekijä,

kiitos aloitteesta ja ehdotuksestasi. On tärkeää, että kaupungin päivittäiset teot eivät ole ristiriidassa kunnianhimoisten hiilineutraalisuustavoitteidemme kanssa. Tästä syystä otamme mieluusti vastaan ehdotuksia siitä, miten voisimme vähentää toimintamme ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Kaupungin hankkimien elektroniikkalaitteiden käyttöiän pidentäminen on yksi mahdollinen keino pienentää kaupungin hiilijalanjälkeä ja kustannuksia.

Kaupungin tavoitteena on käyttää tietotekniset laitteet niiden käyttöiän loppuun. Työaseman käyttöikä on normaalisti noin 3-5 vuotta, ja joissain yksittäistapauksissa pidempi. Käyttöiän jälkeen laite vaihdetaan uuteen. Takuuaikana rikkoutunut laite huolletaan, ja laitteen rikkoutuessa takuuajan ulkopuolella laite vaihdetaan uuteen.

Aloitteessasi kirjoitat, että Helsingin kaupunki ei olisi valmis maksamaan Windows 10 -Iisenssistä. Kaupungin Iisenssisopimus mahdollistaa Windows-version päivittämisen uusimpaan, ja uudemmissa työasemissa päivitysvaihtoehtoa on toki käytetty. Vanhemmissa laitteissa päivitys kuitenkin hidastaa liikaa laitteiden toimintaa ja heikentää siten niiden käytettävyyttä. Tästä syystä päivityksiä ei tehdä vanhimpiin koneisiin.

Ehdotat, että työasemia voisi luovuttaa ansiokkaasti toimineille oppilaille käytettäväksi vapaa-ajalla ja opinnoissa. Tämä edellyttäisi, että kaupungin henkilöstö tyhjentäisi laitteet tietoturvallisesti. Kyseinen työ vaatisi lisähenkilöstöä.

Työasemien lahjoittaminen olisi ongelmallista tasapuolisuuden kannalta, sillä kaikille oppilaille tietokoneita ei riittäisi. Kaupungin tulisi myös pystyä varmistumaan siitä, ettei lahjoitettuja koneita esimerkiksi myytäisi eteenpäin. Lahjoituskoneen saaneet joutuisivat tekemään koneisiin käyttöjärjestelmään ja muihin ohjelmistoihin liittyviä hankintoja. Kaupungin lisenssisopimus ei nimittäin mahdollista Windows- tai Office-Iisenssien luovuttamista kaupungin ulkopuolelle.

Helsingin kaupunginkanslian (eli keskushallinnon) käytöstä poistetuista kannettavista työasemista kerätään hyväkuntoisimmat laitteet vaalien järjestämisessä hyödynnettäviksi. Näin suhteellisen lyhytaikaista, harvoin tapahtuvaa käyttöä varten ei tarvitse hankkia erillisiä työasemia.

Kokonaan käytöstä poistettavien laitteiden osalta kaupunki luovuttaa irtaimistoa myytäväksi kaupungin keskitettyihin myyntipisteisiin. Atk-laitteiden osalta myynnistä huolehtivat Uusix-verstaat, jossa työasemat tyhjennetään tietoturvallisesti. Käyttökelpoiset laitteet myydään Uusix-verstaiden myymälässä. Laitteet, jotka ovat liian huonokuntoisia myytäväksi, puretaan osiksi. Osa puretuista materiaaleista kierrätetään ja osa materiaaleista hyödynnetään Uusix-verstaiden valmistamissa kierrätystuotteissa.

Lisätiedot:
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)heI.fi

Jan Vapaavuori,
pormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707