Käsitelty

Helsingin kaupungin kesätöiden ikärajaa täytyy muuttaa

Hei!

Nykyään Helsingin kaupunkien kesätyöpaikoissa on ongelma. Tarkemmin sanottuna se liittyy ikärajoihin. Kaikkien HKI:n työpaikkojen ikäraja on 16-17. Tämä aiheuttaa ikäviä tilanteita, joissa nuori täyttää 16 vuotta esimerkiksi juuri kesäloman jälkeen. Tämä aiheuttaa nuorissa ikävän jakauman, jossa osa pääsee esimerkiksi 9.-luokan lopussa hakemaan kesätöitä HKI:n, kun samalla osa joutuu odottamaan seuraavaan vuoteen. Ongelman ratkaisu ei ole vaikeaa; riittäisi, että ikäraja muokataan esimerkiksi tähän muotoon: ”Edellytämme, että täytät 16 tai 17 vuotta tämän vuoden aikana.”

Ongelma on vielä erikoisempi, koska se on nähtävästi laitettu absurdisti, sillä 16 vuoden iässä ei tapahdu lailliselta kannalta mitään erikoista. Rikosoikeudellinen vastuuhan tuli jo 15 vuoden iässä. Lisäksi asiaa ei voi perustella kehitystasonkaan kannalta, koska 6kk (kesäloman jälkeisen vuoden) aikana ei ehdi tapahtua kovin suuria kehitysmuutoksia ja koska kaikki ihmiset kehittyvät eritahteja. Erityisesti huomioitavaa on, että ihmisten kehitystä yhteiskunnan jäseninä voi edesauttaa työkokemus.

Toivomme siis, että Helsingin kaupungin kesätyöpaikkojen ikäraja muokataan sallimaan myös samana vuonna 16-vuotta täyttävien pääsyn kesätöihin eikä vain ennen kesää täyttävien.

 

 

19.12.2019

Nuorten aloite Helsingin kaupungin kesätöiden ikärajojen muuttamisesta

Hei Aloitteentekijä,
Kiitos aloitteesta. Hienoa, että nuoret haluavat tehdä kesätöitä jo yläasteen Iopussa. Kuten toteat, monipuolinen työkokemus nuoruudesta lähtien kehittää ihmisen valmiuksia toimia yhteiskunnan jäsenenä.

Helsingin kaupunki tarjoaa vuosittain lähes yhdeksänsataa työpaikkaa 16-17-vuotiaille nuorille. Meillä on positiivinen ongelma, sillä saamme kesätyöhakemuksia moninkertaisesti avoinna olevia paikkoja enemmän. Esimerkiksi vuonna 2019 hakemuksia tuli Iähes 14 000. Kesätyöpaikkojen lisäksi myönnämme helsinkiläisten peruskoulujen yhdeksännen luokan oppilaille 300 euron kesäsetelin, joka auttaa nuoria kerryttämään työkokemusta.

Kaupunki tarjoaa nuorten kesätöitä 16-17-vuotiaille. Periaatteenamme on ollut, että kaikilla 16 vuotta täyttäneillä ja alle 18-vuotiailla on ollut mahdollisuus hakea kaupungilta töitä kahtena peräkkäisenä kesätyökautena.

Olet oikeassa siinä, että käytössä olevan ikärajasäännön myötä alkuvuonna syntyneet yhdeksäsluokkalaiset voivat hakea kesätöitä jo yhdeksännen luokan päättyessä, kun taas loppuvuodesta syntyneet joutuvat odottamaan seuraavaan kesään. Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että hakumenettely ei tältä osin ole nuorten kannalta tasapuolinen.

Tulemme aloitteesi johdosta tarkastelemaan uudelleen kaupungin nuorille tarjoamien kesätöiden ikärajoja. Olemme aloitteesi käsittelyn yhteydessä hahmotelleet neljä vaihtoehtoista ikärajamallia:
- Nykyinen ikärajamalli, jossa kesätöitä voivat hakea 16 vuotta täyttäneet ja työsuhteen alkuhetkellä alle 18-vuotiaat nuoret.
- Aloitteessasi ehdottamasi malli, jonka myötä kesätöitä voisivat hakea kyseisen kalenterivuoden aikana 16 ja 17 vuotta täyttävät nuoret.
- Malli, jossa hakukelpoisia olisivat kaikki peruskoulun päättäneet ja alle 18-vuotiaat hakijat.
- Malli, jossa hakukelpoisia olisivat kaikki peruskoulun päättäneet ja hakuvuonna 18 vuotta täyttävät.

Pyydämme nuorten kesätöiden hakukelpoisuutta koskeviin ikärajoihin lausuntoa nuorisoneuvostolta helmi-maaliskuussa 2020, kun uusi neuvosto on aloittanut toimintansa. Näin varmistamme, että nuoret saavat itse ottaa kantaa siihen, mikä on reiluin ja tarkoituksenmukaisin ikäraja kesätöiden hakemiselle. Nuorisoneuvoston lausunnon perusteella teemme ikärajoihin tarvittaessa muutoksia.

Nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on tärkeää, ja tuo meille arvokasta tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kiitos siis aloitteestasi ja aktiivisuudestasi.

Lisätiedot Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)hel.fi

Jan Vapaavuori

pormestari