Käsitelty

HBTIQ-frågor i skolundervisningen

Jag är själv en hbtiq-elev på gymnasiet och jag tycker att undervisningen missar oss hbtiq-människor. Jag har skrivit ett brev till alla hälsokunskapslärarna i Svenskfinland där jag ber dem ta upp sexuella minoriteter i undervisningen.

Jag vill att hbtiq-frågor ska skrivas in i skolplanen och att alla elever ska få lära sig att inte alla är heterosexuella. Jag vill att man ska minnas det i alla ämnen där det spelar någon roll, inte bara hälsokunskap.

Jag vill att läroböckerna ska anpassas efter verkligheten och visa mångfald. I böckerna är alla familjer mamma, pappa och barn men väldigt många barn lever inte i sådana familjer.

Jag vill att alla lärare ska fortbildas om hbtiq-frågor och få en chans att förstå varför de här sakerna är så viktiga för mig och andra i samma situation. Jag vill att lärarna i sin tur kan förklara för de andra eleverna varför de här sakerna är viktiga så att jag och andra hbtiq-elever ska slippa känna oss udda, rädda eller utsatta i skolan.

Madeleine
tillsammans med Ungdomscentralens hbtiq-ungdomsgrupp

Brevet kan läsas här:
http://www.regnbagsankan.fi/2015/09/ett-viktigt-ungdomsinitiativ/#more-445058

Hej

Tack för responsen och dina förslag och synpunkter. Temat är i och med det pågående läroplansarbetet inom både den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen högaktuellt just nu. I de diskussioner som förra läsåret fördes i samband med värdegrundsarbetet på stadsnivå diskuterades även dessa frågeställningar ingående, och i de texter arbetet utmynnade i ingår även diskussionen kring HBTIQ, fastän det inte uttryckligen som enskilt tema understryks mer än något annat. Detta pga att de gemensamma värden som nedtecknades är på en mer allmän nivå. Min uppgift blir i detta sammanhang att påminna skolornas rektorer om att i de diskussioner som detta läsår förs på skolnivå även minnas temat HBTIQ, inte endast i värdegrundsarbetet utan även i andra sammanhang.

Dina frågor med anknytning till läromedel är mer en sak för läromedelsproducenterna att ta ställning till. För min del lovar jag att till våra rektorer framföra den respons du sänt oss, och uppmana till att både i läroplanssammanhang, i arbetet med att utveckla skolornas verksamhetskultur och arbetsklimat samt i anknytning till val av läsårsteman och teman för fortbildning av personal minnas även frågor och utvecklingsbehov med anknytning till temat HBTIQ.

Vi har för övrigt nyligen även skrivit ett utlåtande som tangerar de frågor i din respons synliggör. Utlåtandet ingår i föredragningslistan för utbildningsnämndens möte 6.10.2015. Listan finns på utbildningsverkets webbplats, www.edu.hel.fi/sv bakom länken utbildningsnämnden. Här en direkt länk till utlåtandet: http://www.hel.fi/static/public/hela/Opetuslautakunta/Suomi/Esitys/2015/Opev_2015-10-06_OLK_10_El/6A452B23-2468-48FE-905F-B82E472F50B3/Opetuslautakunnan_lausunto_kaupunginhallitukselle_.pdf
Med vänlig hälsning,
Niclas Rönnholm
Undervisningschef
Linjen för svensk dagvård och utbildning