Käsitelty

Gemensamt utrymme för regnbågsunga

Vi är Ungdomscentralens HBTIQA-aktivitetsungdomsgrupp och vi efterlyser ett gemensamt safe space i Helsingfors för regnbågsungdomar och unga vuxna. För tillfället är tröskeln hög att både delta och hitta till de olika verksamheterna för regnbågsungdomar. Det finns ett behov för ett utrymme där en gemenskap för unga som tillhör köns- och sexuella minoriteter får utvecklas.

Det skulle vara praktiskt och resurssparande ifall de olika grupperna kunde dela på utrymmen och rekvisita. En etablerad verksamhetslokal med trygg och kunnig personal skulle möjliggöra detta. Det skulle också främja samarbete mellan de olika grupperna, även över språk- och åldersgränserna. Att ha verksamhet som inte är kopplat till alkohol, dejting eller som är online är väldigt viktigt för regnbågsungdomars välmående.

Platsen bör vara central och lättillgänglig för ungdomar som använder sig av lokaltrafik.

Att erbjuda regnbågsunga en trygg miljö för umgänge skulle främja jämlikhet bland huvudstadsregionens ungdomar.

Med vänliga hälsningar,
Sofie Dahlbacka
Hanna Bäckström
Lilian Tikkanen
tillsammans med UNGPRIDE, Ungdomscentralens hbtiqa-ungdomsgrupp
ungpride.munstadi.fi

Lausunto
Pohjoinen nuorisotyön osasto
Gemensamt utrymme för regnbågsunga
HEL 2017-003141 T 12 04 02
Sofie Dahlbacka, Hanna Bäckström och Lilian Tikkanen har tillsammans
med UNGPRIDE, Ungdomscentralens hbtiqa-ungdomsgrupp, efterlyst
ett gemensamt utrymme för regnbågsungdomar och unga vuxna
i Helsingfors.
Ungdomscentralen i Helsingfors har också uppfattat ett behov för ett
safe space, ett utrymme för regnbågsunga. För tillfället genomförs
regnbågsungdomsarbete i form av spelverksamheten Gaymers´Night
och Ungpride i det svenska ungdomsarbetet.
Därför har Ungdomscentralen börjat utveckla och utvidga sitt arbete
med regnbågsunga. Detta betyder i praktiken åtminstone två saker.
För det första utvecklas personalens kunnande för att starta och genomföra
verksamhet med köns- och sexuella minoriteter. För tillfället
förbereder en grupp ungdomsledare och planerare tillsammans med
Heseta en ökning av regnbågsverksamhet.
För det andra har Ungdomscentralen kartlagt utrymmen för regnbågsverksamhet
som är trygga och lättillgängliga med allmänna transportmedel.
Ungdomscentralens utrymmen runt hela Helsingfors finns till
förfogande för detta. Verksamhetscentret Happi på Sörnäs strandväg
31 blir åtminstone ett utrymme för regnbågsungdomsverksamhet. Samma
utrymme kommer också att användas av Heseta och andra eventuella
organisationer. Vi önskar att ungdomarna vill vara med och diskutera
och planera verksamheten i utrymmet. För tillfället är de ungdomsledare
inom Ungdomscentralen som håller regnbågsungdomsverksamhet
med och planerar innehållet och understöder verksamheten.
Vi föreslår att diskussionen kring regnbågsutrymmet och verksamhetens
utveckling kunde fortsätta på ungdomsinitiativens utvecklingsdag
(fd. Päättäjämiitti) onsdagen den 23.5.2017.
Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596
sini.perho(a)hel.fi
Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608
heidi.hallman(a)hel.fi

16.5.2017
Sofie Dahlbacka, Hanna Bäckström och Lilian Tikkanen
Ert initiativ om att få ett gemensamt utrymme för regnbågsungdomar
Jag tackar er för ert viktiga initiativ. Jag har bett ungdomscentralen kommen-tera det. Ungdomscentralens utredning finns som bilaga.
Såsom det framgår av ungdomscentralens svar, har ungdomscentralen börjat utveckla och utvidga sitt arbete med regnbågsungdomar. I det här samman-hanget har man också kartlagt lokaler som är lätt tillgängliga och trygga och därmed lämpliga för bruk som utrymmen för regnbågsunga. Ungdomslokaler-na, särskilt Happi på Sörnäs strandväg, erbjuder sådant utrymme. På Happi finns en lokal som uttryckligen har tillägnats arbete med regnbågsungdomar. Verksamheten i lokalen planeras som bäst, och ni är mycket välkomna att delta i planeringen. En god möjlighet till det är bl.a. ungdomsinitiativens ut-vecklingsdag 23.5.2017. Jag ber er att kontakta ungdomscentralen, planerare Sini Perho. Sinis telefonnummer är (09) 310 71596. Hon kan ge er noggrann-nare information om utvecklingsdagen.
Jag önskar er en trevlig sommar.

Med vänlig hälsning
Ritva Viljanen