Käsitelty

FunAction ja NYT-liikunta maksuttomiksi

Helsingin kaupunki tarjoaa 13-17-vuotiaille nuorille FunAction-liikuntakortit 25 euron kausihintaan, mikä on todella pieni summa. FunAction-toiminta on hyvää matalan kynnyksen liikuntaa henkilöille, joilla ei ole varaa maksaa suuria summia lasten harrastuksista. Vastaavanlainen on olemassa myös 18-29-vuotialle nuorille: NYT-liikunta, joka on hinnaltaan identtinen.

25 euron maksu tuntuu vain nimelliseltä eikä sen suuruisella summalla voi saada suuria tuottoja ottaen huomioon, kuinka laajat kokonaisuudet FunAction ja NYT-liikunta ovat. Tästä syystä ehdotankin, että tästä minimaalisesta summasta luovuttaisiin kokonaan sekä FunActionin että NYT-liikunnan osalta. Summasta luopuminen madaltaisi entisestään kynnystä lähteä harrastamaan kaupungin tarjoamaa liikuntaa, mikä näkynee helsinkiläisnuorten liikkumismäärissä.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Aloitteesi FunAction- ja NYT -liikunnan saamiseksi maksuttomiksi

HEL 2019-000279 T 12 03 04

Hyvä Antti

Ehdotat aloitteessasi, että FunActionin ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksusta luovuttaisiin.

Nyt-liikunnan palvelut olivat alun alkaen maksuttomia. Tämä oli mahdollista, koska toiminnan toteuttamiseksi oli saatu erillismääräraha vuosille 2014–2017. Tällä hetkellä liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan palvelut ovat pääsääntöisesti maksullisia. FunAction- ja Nyt-liikuntatoimintaan voi kuitenkin tulla tutustumaan maksuttomasti ennen varsinaista liikuntakortin ostoa.

Kaupunki on nostanut liikkumisen edistämisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen. Nuoret ovat tässä tärkeä kohderyhmä. Näin ollen on mahdollista, että Fun Action- ja Nyt- liikunnan maksullisuutta pohditaan jossain vaiheessa vielä uudestaan. Maksullisessa liikuntakortissa on kuitenkin myös hyviä puolia. Sen avulla liikuntapalveluissa voidaan seurata kävijöiden määrää ja liikunnan harrastamisen aktiivisuutta. Pienen kausimaksun avulla liikuntapalvelut on myös pystynyt paremmin sitouttamaan nuoria toimintaan ja aktiiviseen liikkumiseen.

Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle hyvää kevättä.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar
apulaispormestari