Käsitelty

Frisbeegolfrata Hiidenkiven metsään ja puistoon

Olemme kaveriporukalla harrastaneet frisbeegolfia jo muutaman vuoden ja kierrelleet eri ratoja ympäri pääkaupunkiseutua. Frisbeegolfin suosio ovat valtavassa kasvussa ja uusia ratoja avataan ympäri Suomea.
Ratojen rakentaminen ja ylläpito on käsittääkseni erittäin halpaa.
Lisäksi frisbeegolf tarjoaa ilmaisen ja erittäin mielekkään ulkoiluharrastuksen kaikille kaupunkilaisille.

Hiidenkiven puistoon ja metsikköön mahtuisi esim. 9 väyläinen frisbeegolfrata, jolle varmasti löytyisi runsain määrin käyttäjiä.
Se palvelisi erittäin hyvin läheisten koulujen (Hiidenkiven peruskoulu ja Tapanilan ala-aste) liikuntatunteja. Lisäksi se palvelisi myös Tapanilan nuorisotalon iltapäiväkerhoja ja muita käyttäjiä. Tapanilan urheilukeskus järjestää kesäisin urheiluleirejä, jotka myös pystyisivät hyödyntämään frisbeegolfrataa. Lisäksi Tapanilassa ja sen lähiympäristössä on paljon lapsiperheitä, joille se antaisi mielekkään ulkoilumuodon näinä kännykkä- ja konsolipelien aikoina.

24.8.2020

Hyvä Aloitteentekijä,

kiitos uutta frisbeegolfrataa koskevasta aloitteestasi. Ehdotat että Hiidenkivenpuistoon Tapanilaan rakennettaisiin yhdeksänväyläinen frisbeegolfrata.

Oletkin jo saanut sähköpostilla vastauksen kaupunkiympäristön toimialalta. Helsingin kaupungilla on työn alla frisbeegolflinjauksen päivitys ja uuden frisbeegolfohjelman laatiminen. Ohjelmassa päätetään frisbeegolfpaikkojen kehityksen askelmerkit seuraaville vuosille.

Frisbeegolfohjelmaa laadittaessa huomioidaan kaikki aiemmat asiaa koskevat asukaspalautteet ja aloitteet. Kaupunkilaisten mielipiteitä tullaan lisäksi selvittämään asukaskyselyllä. Ehdotuksesi frisbeegolfradan perustamisesta Hiidenkivenpuistoon tullaan huomioimaan ja arvioimaan osana ohjelman laadintaa.

Lisätiedot: Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)hel.fi

Nasima Razmyar
apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707