Käsitelty

“Fimpomatit” Helsinkiin

”Fimpomatit” ovat Ruotsissa lukuisissa kaupungeissa käytössä olevia, postilaatikkoa muistuttavia roska-astioita, jotka ovat tarkoitettu tupakantumpeille (ks. kuva liitteenä). Tupakantumpit ovat yleisin roska, joka heitetään ajattelemattomasti luontoon. Tumpit sisältävät muovia ja vaarallisia myrkkyjä, jotka eivät kuulu luontoon. Tumpit eivät maadu vaan muuttuvat mikromuoviksi. Tällä hetkellä ei löydy roska-astioita, joihin tupakantumpit voisi heittää käytön jälkeen. Näin ollen ne päätyvät kaduille, puistoihin ja vesistöihin, joista jatkavat matkaansa mereen – kalojen ruoaksi. Ihmiset suhtautuvat maahan heitettyjen tumppien aiheuttamiin seurauksiin välinpitämättömästi.

Täten ehdotan, että Helsingissä otetaan käyttöön vastaavat ”fimpomatit”, vapaasti suomeksi käännettynä tumppiautomaatit. Ruotsissa automaatit muistuttavat postilaatikkoja ja ne sisältävät yleensä kyselyn: roska-astia on jaettu kahteen osaan, ja tupakoitsija voi ”äänestää” sijoittamalla tupakantumpin roska-astiaan jommastakummasta suuaukosta. Nämä ”tumppiautomaatit” edistäisivät kaupungin viihtyvyyttä ja puhtautta sekä säästäisivät tupakantumppien aiheuttamissa kustannuksissa. Tällä hetkellä tumpit on siivottava maasta, sillä niille ei löydy soveliaita keräysastioita.

”Fimpomatit” sijoitettaisiin keskeisille paikoille, joissa tupakantumpit aiheuttavat runsasta roskaisuutta. Aloitetta voitaisiin viedä eteenpäin kokeilun muodossa, pystyttämällä ko. roska-astian esimerkiksi Rautatientorille, joka on vilkas liikenteen solmukohta.

”Fimpomateilla” saattaisi olla positiivinen vaikutus savuttomuuteen, jota Helsingin kaupunki haluaa tukea. Savuttomuus edistää kansanterveyttä ja vähentää tupakasta aiheutuvia terveydenhuoltokustannuksia. Koska vastaavaa järjestelmää ei Suomesta vielä löydy, voisi Helsinki toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä muille kunnille savuttomuuden edistämistyössä. Yhteenvetona voidaan todeta, että ”fimpomateilla” on positiivinen kontribuutio savuttomuuteen ja niistä hyötyisivät sekä ihmiset että ainutlaatuinen luontomme.

Max TalviOja
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Asia on laitettu vireille (HEL 2020-000660) 20.1.2020 ja valmistelussa

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707