Käsitelty

“Fimpomatit” Helsinkiin

”Fimpomatit” ovat Ruotsissa lukuisissa kaupungeissa käytössä olevia, postilaatikkoa muistuttavia roska-astioita, jotka ovat tarkoitettu tupakantumpeille (ks. kuva liitteenä). Tupakantumpit ovat yleisin roska, joka heitetään ajattelemattomasti luontoon. Tumpit sisältävät muovia ja vaarallisia myrkkyjä, jotka eivät kuulu luontoon. Tumpit eivät maadu vaan muuttuvat mikromuoviksi. Tällä hetkellä ei löydy roska-astioita, joihin tupakantumpit voisi heittää käytön jälkeen. Näin ollen ne päätyvät kaduille, puistoihin ja vesistöihin, joista jatkavat matkaansa mereen – kalojen ruoaksi. Ihmiset suhtautuvat maahan heitettyjen tumppien aiheuttamiin seurauksiin välinpitämättömästi.

Täten ehdotan, että Helsingissä otetaan käyttöön vastaavat ”fimpomatit”, vapaasti suomeksi käännettynä tumppiautomaatit. Ruotsissa automaatit muistuttavat postilaatikkoja ja ne sisältävät yleensä kyselyn: roska-astia on jaettu kahteen osaan, ja tupakoitsija voi ”äänestää” sijoittamalla tupakantumpin roska-astiaan jommastakummasta suuaukosta. Nämä ”tumppiautomaatit” edistäisivät kaupungin viihtyvyyttä ja puhtautta sekä säästäisivät tupakantumppien aiheuttamissa kustannuksissa. Tällä hetkellä tumpit on siivottava maasta, sillä niille ei löydy soveliaita keräysastioita.

”Fimpomatit” sijoitettaisiin keskeisille paikoille, joissa tupakantumpit aiheuttavat runsasta roskaisuutta. Aloitetta voitaisiin viedä eteenpäin kokeilun muodossa, pystyttämällä ko. roska-astian esimerkiksi Rautatientorille, joka on vilkas liikenteen solmukohta.

”Fimpomateilla” saattaisi olla positiivinen vaikutus savuttomuuteen, jota Helsingin kaupunki haluaa tukea. Savuttomuus edistää kansanterveyttä ja vähentää tupakasta aiheutuvia terveydenhuoltokustannuksia. Koska vastaavaa järjestelmää ei Suomesta vielä löydy, voisi Helsinki toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä muille kunnille savuttomuuden edistämistyössä. Yhteenvetona voidaan todeta, että ”fimpomateilla” on positiivinen kontribuutio savuttomuuteen ja niistä hyötyisivät sekä ihmiset että ainutlaatuinen luontomme.

Max TalviOja
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

31.7.2020

Nuorten aloite roska-astioista tupakantumpeille
HEL 2020-000660 T 11 01 06 02

Hyvä Max, kiitos aloitteestasi ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! Helsingissä oli vuosina 2007 - 2015 Savuton Helsinki -ohjelma, jonka jälkeen savuttomuuden eteen tehtävää työtä on jatkanut Savuton Helsinki -verkosto. Helsinki pyrkii vähentämään tupakointia monin eri keinoin, eikä Helsinki tue tupakointia millään tavalla.

Helsingin roska-astiat sopivat sellaisinaan jo tupakantumpeille. Roska-aukon kohdalla on tasainen kohta, johon tupakoitsijat voivat sammuttaa tupakan ennen sen tiputtamista roska-astiaan. Kaupunki on myös tilannut älyroskiksia, joista osassa on tupakoille tarkoitetut aukot. Tupakan tumpeille tarkoitetuissa roskiksissa piilee ongelma: ne voivat viestiä, että tupakointi on niiden lähettyvillä hyväksyttyä. Tästä syystä kaupunki on pyrkinyt välttämään erillisiä tupakoille tarkoitettuja roskiksia, mutta
poikkeuksia on toki jouduttu tekemään, ja joihinkin paikkoihin on jouduttu hankkimaan erillisiä tuhka-astioita. "Fimpomatit" ovatkin oikein hauskan ja houkuttelevan oloisia, mutta Helsinki pyrkii savuttomuuteen ja lähestyy asiaa hieman eri kulmalla kuin Ruotsissa.

Kaupungin Savuton Helsinki -sivustolta löytyy paljon mielenkiintoista tietoa eri toimenpiteistä ja suunnitelmista, joilla pyritään savuttomaan kaupunkiin: https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/muitaterveyspalveluja/tupakkaklinikka/savuton-helsinki

Sivuilta näkee mm., kuinka valtaosa suomalaisnuorista ei polta. Vuoden 2019 Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan suomalaisista 14–18-vuotiaista tupakoi päivittäin seitsemän prosenttia. Nuorten tupakointi on vähentynyt selkeästi. Vuosituhannen alussa 14-18-vuotiaista 25 prosenttia poltti päivittäin savukkeita.

Helsingin vuokrataloyhtiö Hekan kaikki uudet ja peruskorjatut talot ovat kokonaan savuttomia: tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja ulkotiloissa. Helsingin valvotuilla uimarannoilla tupakoitsijat ohjataan rannan reunoille, mutta laajemmat kiellot edellyttävät muutoksia lainsäädäntöön.

Tulevaisuus näyttää tupakoinnin vähenemisen suhteen lupaavalta, ja Helsinki pyrkii vaikuttamaan myös lainsäädäntöön, jotta tupakointi voitaisiin kieltää esimerkiksi uimarannoilla ja bussipysäkeillä. Savuton Suomi 2030 -verkosto pyrkii tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseen vuoteen 2030 mennessä. Lisätietoja löytyy täältä: https://savutonsuomi.fi/

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707