Käsitelty

Fallkullan kotieläintilan uusi hevostalli

Me Fallkullan hevoskerholaiset haluamme tehdä aloitteen uuden hevostallin saamiseksi.
Fallkullassa on nykyään 2 erillistä pientä tallia (2 hevosta per talli). Fallkullan pihapiirissä on vanha varasto, joka ei ole tällä hetkellä kotieläintilan käytössä. Mielestämme se sopisi uudeksi hevostalliksi.
Se olisi parempi, koska hevoset olisi samassa tallissa ja ne ovat laumaeläimiä jotka tarvitsevat seuraa.
Se olisi nuorillekki mukavampi, koska kaikki saisivat olla samassa tallissa, eikä tarvitsisi jakaa porukkaa. Ohjaaja olisi nuorten saatavilla helpommin ja hänen ei tarvitsisi rampata tallista talliin. Hevoset voisi laittaa kuntoon tallissa, eikä tarvitsisi laittaa ulkona pakkasella ja sateella. Nykyisissä karsinoissa ei voi laittaa, koska ovat liian pienet ja se olisi myös vaarallista. Hevosia ei tarvitsisi tuoda navetan aulaan hoidettavaksi, pestäväksi ja kengittettäväksi. Navetassa ei ole turvallista olla hevosia, koska kapeat käytävät ja matala katto. Myös muiden eläinten äänet voivat pelottaa hevosia. Ihmismäärä on siellä iso, koska navetassa käy vierailijoita nuorten lisäksi. Tavarat olisi yhdessä paikassa. Nykyään hevosten tavarat joudutaan hakea navetasta, koska talleissa ei ole tilaa. Valjasvarasto on muutenkin ahdas, koska siellä säilytetään muidenkin eläinten tavaroita. Talliin tarvittaisiin juokseva vesi, sillä nyt joutuu kantamaan vesiastiat navetasta talliin. Tämä vie todella paljon aikaa ja hankalaa etenkin pakkasilla ja liukkailla säillä. Vesisaavit ovat nuorista todella painavia.
Lantalava olisi lähempänä tallia. Nykyiset tallit ovat kesällä kuumia, sillä ne ovat niin pieniä.

Tämä iso talli ratkaisi meidän ongelmat ja parantaa hevosten olemista. Eikä se ole pelkästään hevoskerholaisten toive, vaan koko Fallkullan nuorten ja ohjaajien yhteinen toive!

Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio vastasi aloitteeseen seuraavasti:

Vastaus Fallkullan hevoskerholaisten aloitteeseen
HEL 2016-003651 T 10 06 00

Palaute/aloite on hyvin perusteltu ja ajankohtainen ja siinä on otettu hyvin
ja monipuolisesti huomioon pedagogiset, eettiset, turvallisuus sekä
käytännön näkökulmat.

Fallkullassa oppiminen tukeutuu vertaisoppimiseen, yhdessä tekemiseen,
ohjaajien ja eläinten kanssa.

Hevostoiminta on erityisen suosittua nuorten tyttöjen keskuudessa, niin
myös Fallkullassa. Koska Fallkulla ei ole ratsastuskoulu, toiminta siellä
painottuu ratsastuksen sijaan enemmän hevosmiestaitoihin ja sitä kautta
kykyyn oppia ja seurata hevosen käyttäytymistä niin yksilönä kuin
lauman jäsenenä. Fallkullan hevostoiminta on hyvin lähellä sosiaalipedagogista
hevostoimintaa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen
kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan
lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö,
jossa toiminta tapahtuu. Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian
teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus
ja dialogisuus. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön
omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.

Fallkullassa hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista
ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden
asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus,
terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä
lepo.

Näin ollen uusi talli mahdollistaisi paremmin pedagogiset mahdollisuudet
toiminnassa ja helpottaisi resurssien puolesta parempaan ja turvallisempaan
ohjaukseen, koska hevostoiminta tapahtuisi yhden katon alla.

Fallkullassa vieraili 2015 vuonna 90 000 kävijää, joka myös on otettava
entistä enemmän huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tämä uusi talli mahdollistaisi sen, että hevosia ei tarvitsisi hoitaa ja kuljetella
navetassa, jossa on hetkittäin monta sataa ihmistä.

Fallkullan nykyiset tallit (2 erillistä tallia) ovat vanhoihin saunarakennuksiin
tehtyjä talleja, joiden koko on melko pieni. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa säädetään eläinsuojeluvaatimuksista, joita on
noudatettava hevosten pidossa. Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen
tallirakennusten, on täytettävä tilavaatimukset. Säädös on tullut voimaan
1.1.2014. Tämän vuoksi Fallkullan on myös hyvin tarkkaan mietittävä
hevosen tai ponin ostohetkellä hevosen koko, jotta se mahtuu
talliin. Fallkullan toiminnan kannalta kuitenkin määrittelevin asia olisi
hevosen luonne ja sopivuus nuorisotyöhön.

Fallkullan kotieläintila kuuluu Malmin nuorisotyöyksikköön, joka selvittää
mahdollisen uuden tallin rakentamisen kustannukset tämän vuoden
aikana. Aloitteessanne on tähän selvitykseen hyvät edellytykset. Etukäteen
voi arvioida, että uuden tallin rakentaminen on varsin kallista. Helsingin
taloudellinen tilanne on tällä hetkellä varsin tiukka ja siksi aivan
lähivuosina tallin rakentamista ei suorilta käsin voi luvata. Kun olemme
selvittäneet mahdollisen tallin kustannuksia, voimme tavata kanssanne
ja katsoa olisiko asiaa mahdollista viedä eteenpäin.

Lisätiedot
Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096
laura.paunonen(a)hel.fi

Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja .
psta.

Juha Kiviniemi
Verkkomoderaattori
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
juha.kiviniemi(a)hel.fi
p. 040 3348 044