Käsitelty

Eurooppapäivästä koulujen vapaapäivä

Eurooppanuorten teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisnuorista 89 prosenttia kokee olevansa Euroopan unionin kansalaisia ja 81 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä Suomelle hyvänä asiana. Nuoret siis suhtautuvat todella positiivisesti EU:hun. EU:ssa on vuosittain 9. toukokuuta vietettävä eurooppapäivä, jolloin muistellaan samana päivänä tapahtunutta Schumanin julistusta.

On kuitenkin harmillista, että eurooppapäivää ei juhlisteta sen ansaitsemalla tavalla. Ehdotankin siis, että helsinkiläisissä kouluissa eurooppapäivästä tehtäisiin vapaapäivä. Tällöin helsinkiläisnuoret voisivat juhlistaa päivää kunnolla haluamallaan tavalla. Kouluissa ei nimittäin ehditä karkeloida eurooppalaisuudesta oppituntien viedessä koko päivän.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

10.4.2019

Hei,

Pyysin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta näkökohtia aloitteesi johdosta.

Lähtökohtana on, että Helsingissä Eurooppa -päivä on vahvasti esillä kansainvälisyyden ja eurooppalaiseen yhteisöön kuulumisen juhlapäivänä.

Kouluilla on mahdollisuus osallistua tähän juhlintaan kouluissa ja tapahtumissa ja liittää osallistuminen mielekkäällä tavalla koulun toimintaan koulupäivien aikana.

Uusien vapaapäivien käyttöönottoa rajoittaa perusopetuslainsäädäntö. Se ohjaa velvoittavasti koulujen toimintaa ja lukuvuoden pituutta, joka on 190 työpäivää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lukuvuoden aikaisia vapaapäiviä ei voi lisätä kaupungin omilla päätöksillä. Osa työajasta saadaan käyttää esimerkiksi lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin. Kaupungin koulut voivat päättää koulussa järjestävistä juhlapäivistä ja tapahtumista sekä niiden sisällöistä.

Kansainvälisen toiminnan toteutusta perusopetuksessa ohjaa opetussuunnitelman tavoitteet. Lisäksi toteutetaan Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2017 – 2021 mukaisia tavoitteita. Kansainvälinen toiminta on myös eurooppalaisuutta, olemista osana laajempaa yhteisöä. Kouluissa toiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden yhteistyö- ja kansainvälisyysvalmiuksia sekä vuorovaikutustaitoja erilaisissa toimintaympäristöissä kotimaassa ja ulkomailla. Koulujen arjessa Ieirikoulut, vierailukoulutoiminta, opintomatkat ja muut hankkeet ja kilpailut ovat esimerkkejä toteuttamistavoista.

Perusopetuksessa toiminnan teemat ovat usein ajankohtaisia. Eurooppa – päivä on luontevasti osa tätä kokonaisuutta erityisesti nyt näin EU:n parlamentin vaalien ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kynnyksellä. Mutta on hyvä muistuttaa Euroopan kulttuurisesta perinnöstä ja EU:n roolista osana kansainvälistä yhteisöä myös tulevina vuosina. Kiitos aloitteestasi ja asian esille nostamisesta!

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin 09 310 88047 tuulia.tikkanen(a) hel.fi

Ystävällisin terveisin

Pıa Pakarinen
Apulaispormestari