Käsitelty

Enemmän roskiksia ja lajitteluroskiksia kaduille

Tämä aloite on peräisin Viikin nuorisotyöksikön RuutiBudjetista. Luonnossa näkyy paljon roskia, jotka pitäisi saada kierrätettyä. Olisi myös tärkeää, että kaikki ei olisi sekaroskiksia, sillä esim. biojäte ja pahvi kuuluvat eri roskiksiin. Lajitteluroskiksia ei näy vielä kaduilla, mutta ne eivät veisi paljon tilaa ja saattaisivat rohkaista ihmisiä kierrättämään.
Roskaaminen pilaa luontoa.

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto nuorten aloitteesta jäteastioiden
ja lajittelumahdollisuuksien lisäämiseksi

HEL 2019-000318 T 11 01 06 02

Helsingin kaduilla on roska-astioita noin 3 000 kpl ja puistoissa noin
5000 kpl. Kaupunkilaisten suosiossa olevat puistot ja muut ajanviettopaikat
vaihtelevat, toiminnot ja palvelut kuten kaupat tai kioskit vaihtavat
paikkaa, ja kuormituspaineet roska-astioiden suhteet liikkuvat näiden
mukaan. Tähän pyritään vastaamaan lisäämällä tai joskus jopa
poistamalla roska-astioita tarpeen mukaan.

Kantakaupungin alueella (Kumpula-Toukola alueen eteläpuoli) katujen
puhtaanapito on kiinteistöjen vastuulla, joten sinne kaupunki ei voi lisätä
roskiksia kuin puistoihin. Tarkempia lähiöalueita koskevia roska-astiatoiveita
kannattaa laittaa kaupungin palautejärjestelmään.

Jätteiden lajittelua puistoroskisten yhteydessä kokeiltiin viimeksi vuosituhannen
vaihteessa. Silloin aika ja kansalaisten valveutuneisuus ei
tuntunut olevan vielä kypsä lajittelulle, vaan jätteet päätyivät sekalaisesti
vääriin astioihin. Yleisten alueiden jätteiden lajittelun toimiminen
edellyttää myös sitä, että roska-astioiden tyhjennyksen tekevillä kaupungin
hoitourakoitsijalla on tukikohdissaan toimiva lajittelu, eli pelkkä
lajittelupisteen asentaminen yleiselle alueelle ei riitä. Jätejakeiden lajittelu
ja kierrättäminen on kuitenkin kestävän kehityksen ja kaupungin strategian
mukaista. Ympäristöasioihin kiinnitetään entistä enemmän
huomiota urakka-asiakirjoissa. Kilpailutettaessa uusien älyroska-astioiden
hankintaa on huomioitu myös lajittelupisteiden hankinnan mahdollisuus.
Uusien lajittelupisteiden kokeilusta on jo aloitettu keskustelu
kaupungin tilaaja- ja tuotanto-organisaatioiden välillä.

Lisätiedot
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525
pekka.engblom(a)hel.fi

Silja Hyvärinen
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja