Käsitelty

Ei pakollisia välitunteja talvella

Aloite saapunut 16.1.2023

Helsingin alueella olisi vapaaehtoista jäädä sisälle kouluun talvisin, kun ulkona on liian kylmää. Tavoitteena olisi, ettei oppilaat jäätyisi ulkona. Kohderyhmänä on ala-aste ja yläaste. Pakkasraja olisi -5 ja -10 välillä ja kova tuuli vaikuttaisi myös siihen päätökseen jäädäänkö sisään tai mennäänkö ulos.

Malmin nuorten-budjetin äänestyksissä Malmin alueella, tämä ehdotus sai 312 ääntä ja oli eniten ääniä saanut ehdotus koko alueella.

Talvisin ulkona ei voi paljon pelailla tai tehdä mitään, kun on liikaa lunta tai on liukasta ja, vaikka olisi kännykällä sormet jäätyisivät.

Se vaikuttaisi myös kouluhyvinvointiin, kun oppilaat tietäisivät, etteivät heidän tarvitsisi mennä ulos pakkaseen ja he voisivat jäädä sisään välitunneilla.

Sisällä voisi pelata lautapelejä tai jäädä saliin pelaamaan. Opettajien ei tarvitsisi kinastella lasten kanssa ulos menosta ja se olisi varmaan kivampaa opettajille, jos heidän ei tarvitsisi mennä ulos valvomaan, koska hekin voisivat jäätyä, he voisivat valvoa salissa tai käytävillä mieluummin.

 

Vastaus pvm: 27.3.2023

Nuorten aloite EI PAKOLLISIA VÄLITUNTEJA TALVELLA

Hei,

Kiitos aloitteestasi asiassa, joka on noussut laajemminkin alueella esille!

Minusta on hienoa, että olet muiden nuorten tavoin tarttunut pakollisten ulkovälituntien järjestämiseen talvella ja haluatte kehittää toimintatapoja.

Pyysin aloitteesta vastauksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Välitän toimialan vastauksen tässä alla kokonaisuudessaan:

”Ulkovälituntien vapaaehtoisuus talvella oli saanut Nuorten budjetin äänestyksessä Malmin alueella paljon kannatusta. Aloitteessa on nostettu esille ehdotus, joka on ajankohtainen joka talvi uudelleen. Välituntien tehtävä on tauottaa koulupäivää ja auttaa jaksamaan opiskelussa. Siksi onkin tärkeää, että välitunneilla on mahdollisuus mukavaan ja virkistävään tekemiseen.

Välituntien rakenteet ja käytännöt vaihtelevat kouluittain. Jokainen koulu tekee lukujärjestyksen, jossa oppimiseen ja taukoihin varatulle toiminnalle on mietitty rytmitys. Välitämme nuorten esiin nostaman asian koulujen tietoon Liikkuva koulu -toiminnan kautta, ja suosittelemme kouluja kehittämään välituntirakenteita yhteistyössä oppilaiden kanssa. Jos tiedämme koulun tai koulut, joita aloite koskee, käymme asian heidän kanssaan läpi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ulkotilat on pyritty suunnittelemaan niin, että ne houkuttelevat liikkumaan ja viettämään siellä aikaa. Aina, kun kaupungilla on esimerkiksi uusi koulun tilahanke, lapsilta ja nuorilta kysytään, mitä he toivovat, että koulun pihalle tulee. Ulkoilulla on monia positiivisia vaikutuksia oppimiseen, sen vuoksi ulkovälitunnit kuuluvat koulupäiviin. Valon määrä on ulkona suurempi kuin sisätiloissa. Ulos kulkiessa ja ulkona olleessa tapahtuu liikkumista, joka on vastapainoa opiskelulle ja merkityksellistä terveydelle. Kirkas, luonnonvalo myös kohottaa ihmisten mielialaa. Raitis ilma sisältää paljon happea, joka ravitsee kehoa ja aivoja. Tämän takia ulkoilu virkistää, auttaa keskittymään ja lisäksi rauhoittaa. Raitis ilma parantaa myös unen laatua. Ulkoilusta saakin energiaa koulupäivään ja se auttaa jaksamaan opiskelua sisäilmassa.

Kaikille yhteisillä ulkovälitunneilla on tärkeä merkitys myös rakennuksien sisäilman laadulle. Ihminen aiheuttaa sisäilman kuormittumisen tuottamalla siihen pienhiukkasia ja kosteutta. Ilmanvaihtojärjestelmät voivat tuoda rakennukseen riittävästi happea, mutta ihmisten tuottama kosteuskuorma laskee huomattavasti vasta silloin, kun ihmiset poistuvat tiloista hetkeksi. Tuulettaminen on hyväksi rakennukselle ja sisäilmalle. Se vähentää rakennuksessa pienhiukkasten ja kosteuden aiheuttamia ongelmia ja pidentää rakennuksen käyttöikää.

Malmin alueen rakennukset ovat Helsingin kouluista iäkkäämpiä, jolloin tarve tuulettumiselle on erityisen tärkeää. Parasta ilmanvaihdolle on, jos tila on välillä tyhjä. Samalla tavalla ulkona käymisellä ja raikkaalla ilmalla on ihmisen jaksamiselle tärkeä merkitys. Malmille on tulossa rakennusten perusparannushankkeita, jolloin myös pihat kunnostetaan. Malmin alueen lapset ja nuoret pääsevät silloin vaikuttamaan, mitä pihalle tulee. Oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta sekä sisä- että ulkotilat ovat merkityksellisiä hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.

Nostit aloitteessasi esiin tärkeän huomion talviolosuhteiden vaikutuksesta välituntien viettoon, kun ulkona saattaa olla kylmä ja liukasta. Aloitteessa toit esiin sen, että ulkovälitunnit saattavat aiheuttaa kinaa oppilaiden ja opettajien välille. Kinaamista on mahdollista vähentää, kun välituntirakenteet ovat yhdessä sovittu ja oppilaille sekä opettajille tutut. Kehotamme oppilaita ja opettajia miettimään yhdessä koulun välituntirakenteita ja erilaisia tapoja järjestää välitunteja.

Kannustaisimme sinua ja teitä miettimään, miten voitte vaikuttaa omassa koulussanne asiaan. Oletteko ottaneet asian esille rehtorin kanssa? Voisitteko keskustella koulussanne mahdollisesta pakkarajasta, jolloin välitunnilla voisi jäädään sisälle? Tarvitaanko koulussanne uusia välineitä välituntitoimintaan? Tai onko koulunne lähistöllä alueita, joissa olisi enemmän virikkeitä ja tekemistä? Voisiko koulunne välituntirakennetta mahdollisesti

muuttaa niin, että se mahdollistaisi teille välituntitoiminnan koulun pihan ulkopuolella? Voisitteko yhdessä ideoida tätä koulussanne? Ideoiden toteuttamiseen voisi käyttää esimerkiksi Ruuti-rahaa. Sitä voi hakea oppilaitoksen yhteisöllisyyden kehittämiseen tai kouluympäristön viihtyisyyden parantamiseen. Ruuti-raha on varattu oppilaskunnan omaan käyttöön.”

Kuten toimialan vastauksesta käy ilmi niin tässäkin asiassa pitää ottaa huomioon monenlaisia erilaisia näkökulmia. On hyvä saada tietoon toimialan linjausten taustalla olevat hyvää tarkoittavat perustelut mm. jaksamisen kannalta.

 

Hyvää kevään jatkoa!

 

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 81030, kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Nasima Razmyar

Apulaispormestari