Käsitelty

Ei pakollisia koulu-uinteja!

Useat nuoret kokevat koulu-uinnit ahdistaviksi useasta eri syystä: Uskonto, vastakkaisen sukupuolen kohtaaminen, epävarmuus omasta kehosta, kiusaamisen kohteeksi joutuminen.

Koulun opetussunnitelmaan kuuluu uinnin opettelu, mutta koulu voisi antaa “kotiläksyksi” pakolliset koulu-uinnit.
Uimataidon opettaminen tulisi olla omien vanhempien vastuulla.

Viikin nuorisotyönyksikön ruutibudjetin kouluäänestyksessä, aloite sai huikeat 21% äänistä

Hei,

Kiitän koulu-uintien pakollisuutta koskevasta aloitteestasi!
Kysyin tästä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kantaa ja sain seuraavan vastauksen:

Uimataidon oppiminen on jokaisen Suomessa asuvan lapsen perusoikeus ja sillä luodaan pohja turvalliseen veden ääressä tai vesillä olemiseen. Tästä syystä opetussuunnitelmassa määritellään, että vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen. Tunteja ei myöskään voida vähentää, koska silloin ei saavuteta liikunnan opetukselle asetettuja tavoitteita.

On tärkeää, että koulut järjestävät uimaopetusta, jotta nekin, joilla ei muutoin mahdollisuutta harjoitella uintia, oppivat uimaan.

Pidän uimataitoa meille kaikille hyödyllisenä ja välttämättömänä kansalaistaitona. Opetussuunnitelmaa on noudattava, mutta saamani tiedon mukaan koulukohtaisesti voidaan ratkaisua hakea uinnin opetukseen tarvittaessa koululaisen huoltajien kanssa yhdessä.

Anja Vallittu kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin 09 31086210, sara.tormanen(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari