Käsitelty

CityTree -viherseinäpenkkiä Helsinkiin

CityTree -viherseinäpenkkejä tulee hankkia Helsinkiin. City Tree on kaupunkimaisemaan suunniteltu viherseinämäinen ilmansuodatin, jonka yhteydessä on yleensä penkki. Ehdottamamme viherseinäpenkki koostuu siis tavallisesta katupenkistä ja CityTree -viherseinästä (katso linkistä lisätietoa, sekä kuvia). Viherseinäpenkkien hankinta Helsinkiin on hyvä idea niin ilmastonmuutoksen torjumisen, kuin Helsingin kaupunkiympäristön esteettisyyden kannalta. Yksi tällainen penkki voi sitoa yhtä paljon hiilidioksidia ilmasta, kuin 275 puuta. Tämä tarkoittaa 275 puun edestä hiilidioksidia pois ilmasta, vaatien vain 3,5 m x 3,5 m kokoisen alueen, kokonaisen puiston sijaan. Viherseinäpenkkejä on otettu käyttöön jo esimerkiksi Lontoossa ja muilla alueilla. Helsingin kaupunkistrategian mukaan “Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. “. Tämä helposti toteutettava idea olisi kaupunkistrategian mukaista, sekä toisi kaupunkilaisille helposti näkyvää esimerkkiä kaupungin ilmastotoimista. Nämä penkit ovat myös ulkonäöltään helposti muokattavia, joten niitä olisi helppo sijoittaa ympäri kaupunkia. Oivallinen paikka viherseinäpenkille voisi olla esimerkiksi Oodin edusta.

August Kiattrakoolchai
nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Inka Karlsson
nuorisoneuvoston jäsen

Niko Partanen
nuorisoneuvoston jäsen

https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/citytree-purifies-polluted-air-green-city-solutions.html

28.7.2020

Nuorten aloite viherseinäpenkeistä
HEL 2020-001948 T 10 05 02

Hyvät August, Inka ja Niko, kiitos aloitteestanne ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! CityTree-viherseinäpenkit näyttävät oikein mielenkiintoisilta. Sellaisenaan penkkejä ei voida Helsinkiin tilata, sillä City Tree on tuote, jonka tuotevaihtoehdot eivät täytä Helsinki-ilmeen vaatimuksia ja ergonomisia suosituksia. Kaupunki ei myöskään voi tilata tuotteita suoraan, ilman kilpailutusta. Vastaavanlaisia penkkejä voidaan kyllä suunnitella, mutta kuitenkin niin, että ne eivät ole betonia - se vesittäisi harmillisesti penkin hiilen sidonnan.

Erilaiset sammal- tai viherseinät yhdistettyinä kaupunkikalusteohjeen mukaisiin penkkeihin olisivat kokeilun arvoinen vaihtoehto. Kaupunkiympäristön toimialalla onkin käynnistetty opiskelijakilpailu, jonka tarkoituksena on löytää idea Helsingin Kruununhakaan toteutettavasta kaupunginosapenkistä. Kilpailulla haetaan kolmesta viiteen henkilön istuttavaa penkkiehdotusta, joka on modulaarinen ja muokattavissa myös muihin Helsingin kaupunginosiin soveltuvaksi oleskelupaikaksi. Kaupunginosapenkkiin voi olla yhdistettynä kasvillisuutta, valoa, ääntä, mobiililaitteiden latauspiste tai interaktiivisia elementtejä. Kilpailu on alkanut toukokuun lopussa ja jatkuu 4.9.2020 asti. Lisätietoja löytyy alla olevasta linkistä:
https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU511051005020VH1_Yksikon_paallikko/Suomi/Paatos/2020/Kymp_2020-05-
28_Maka_Kamu_2_Pk/B0D60254-81D8-C5B6-8D9A725F50B00002/Yksikon_paallikko_viranhaltijan_poytakirja_2805202.pdf

Lisätiedot:

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626, jussi.luomanen(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707