Käsitelty

Bussilinjojen aikataulut kuntoon

Viikin nuorisotyöyksikön rubussa olemme sitä mieltä, että bussilinjat 79 ja 57 on saatava kuntoon. Viikissä kouluun meno bussilla on arvoituksellista, koska bussi tulee sekalaisessa aikataulussa. Jotkut nuoret lähtevät kouluun viimetipassa (joka on kuitenkin heidän syynsä), mutta bussin sekalainen aikataulu voi kuitenkin pahentaa kouluun kiirehtimistä. Olisi suuri helpotus meille nuorille, jos 57 ja 79 tulisi silloin, miten aikatauluun on se merkitty.

Nuorten aloite bussilinjojen 79 ja 57 aikatauluista

HEL 2017-002153 T 08 02 00

Hyvä Ilmari,
kiitos aloitteesta, jossa ehdotetaan bussilinjojen 57 ja 79 liikennöinnin
pysymistä aikataulujen mukaisena ja aikataulujen tarkistamista.

Myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on kiinnittänyt
huomiota aloitteessanne esitettyyn aikatauluasiaan. HSL suunnittelee
ja järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikennekokonaisuuden. Tähän
kuuluu myös vastuu bussilinjojen reiteistä ja aikataulusuunnittelusta.

HSL tarkistaa bussiliikenteen aikatauluja vuosittain kahdesti, kesä- ja
talviaikataulusuunnittelun yhteydessä. Linjojen 57 ja 79 aikatauluihin on
tehty korjauksia 14.8.2017 alkavalle liikennöintikaudelle.

Linjan 57 pysymistä aikataulussa on parannettu ottamalla ajantasauspysäkki
Latokartanoon ja linjan 79 täsmällisyyttä ajantasauspysäkeillä
Siilitiellä, Viikissä, Malmilla ja Siltamäessä. Lisäksi reitillä on 14.8.2017
alkaen uusi ruuhkalinja 79B Latokartano-Siilitie.

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari
Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707