Käsitelty

Bussilinja 63 kuntoon

Etenkin aamuisin talvipäivinä bussilinja 63 Paloheinästä Kamppiin jättää toistuvasti vuoroja välistä. Tämä on todella häiritsevää, sillä pahimmillaan se voi aiheuttaa toistuvasti myöhästymisiä oppitunneilta ja sitä kautta alentaa arvosanoja. Itselleni se on aiheuttanut myös toistuvasti äärimmäisen stressaavia vähältä piti -tilanteita, jotka eivät ole pitkällä aikavälillä erityisen mukavia. Toivonkin, että bussilinja 63 saadaan kuntoon.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Nuorten aloite bussilinja 63:n kuntoon saattamisesta

HEL 2019-000374 T 08 02 00

Kiitos aloitteesta ja anteeksi, että kesti vastata! Helsingin julkista liikennettä hoitaa ja hallinnoi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, joka tunnetaan paremmin lyhenteellä HSL. Saimme HSL:tä tiedon, että linja 63 on talven jälkeen muuttunut, joten mainitsemasi ongelmat eivät toivottavasti ole enää ajankohtaisia.

Pirjontien kunnallisteknisten järjestelmien uusimisesta aiheutuva työmaa on sulkenut Pirjontien, minkä vuoksi tällä hetkellä Pirjontietä liikennöivät poikittaiset linjat (52, 550 ja 552) on jouduttu siirtämään kulkemaan Metsäpurontien kautta. Metsäpurontie kautta kulkeva bussiliikenne on lisääntynyt merkittävästi poikkeusjärjestelyn vuoksi, minkä vuoksi myös linjoille 51 ja 63 on tehty reittimuutos. Linjan 63 poikkeusreitti tarjoaa joukkoliikennepalvelun Männikkötielle, josta linjan 51 palvelu on poistunut poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Männikkötien joukkoliikennepalvelu heikkenisi merkittävästi, jos 63 ei liikennöisi sen kautta. Lisäksi 63:n käytöstä poistuvilta pysäkeiltä Maunulassa (Metsäpuronkuja) on kohtuullinen matka korvaaville pysäkeille (Vesakkotie).

Jos linjalla on edelleen ongelmia, kannattaa olla yhteydessä HSL:n asiakaspalveluun (puh. 09 4766 4000) tilanteen korjaamiseksi.

Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari