Käsitelty

Alppikylän huipun kunnostus

Aloite saapunut 25.11.2022, täydennetty 15.12.2022
 
Alppikylän huippu on niittyinen mäki Koillis-Helsingissä, joka toimii talvisin monen lapsen ja nuoren pulkkamäkenä. Alueelle ollaan rakentamassa kuntoportaita (Alppikylänhuipun kuntoportaiden puistosuunnitelman nro VIO 6086/1), joiden on määrä valmistua tammikuussa 2023.
Tämän aloitteen päämääränä on viedä eteenpäin muutamia uudistusideoita, joilla tehdään alueesta entistä viihtyisämpi virkistysalue sekä lisätä käyttäjien turvallisuutta.
Kuntoportaiden yhteyteen tulisi rakentaa hyvä valaistus niin mäen että portaiden läheisyyteen. Alueena Alppikylän huippu on myös hyvin roskainen, eikä siitä ole huolehdittu tarpeeksi, jonka takia alueelle tulisi myös lisätä roskiksia. Lisäksi portaiden alapäähän pitää rakentaa penkkejä ja huipulle katos/huvimaja.
Linus Lampén

14.03.2023

Nuorten aloite Alppikylän huipun kunnostamiseksi

Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi! Alppikylän huipun kunnostaminen on erittäin kannatettava ja tärkeä asia. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkömme, jonka kanssa puhuitkin puhelimessa, kertoi, että penkkien lisääminen on mahdollista, mutta
huvimaja on hankalampi asia.

Huvimajat ovat valitettavasti usein joutuneet ilkivallan kohteiksi, ja olemme joutuneet miettimään uusien huvimajojen rakentamista erittäin tarkkaan. Penkit yritetään saada asennettua nyt, samalla kun kuntoportaiden rakentaminen on käynnissä. Huvimajan sijaan selvitetään, olisiko lehtimaja mahdollinen. Kiitos vielä sinulle erittäin hyvästä aloitteesta, ja toivotan sinulle mukavia hetkiä Alppikylän huipulla!

Lisätiedot
Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi

Anni Sinnemäki, apulaispormestari