Käsitelty

Aloitteista puhuttava aloitteina

Aloitteen tehtyäni olen huomannut yhden erittäin häiritsevän asian: Aloitevastauksissa tai vireillepanoilmoituksessa aloitetta kutsutaan aina ja toistuvasti palautteeksi, vaikka kyseessä onkin aloite. Tällainen on suorastaan loukkaavaa ja halventavaa tehtyjä aloitteita kohtaan, sillä kyseessähän on nuoren tekemä aloite. Täten vaadinkin, että kaikissa vastauksissa käytetään käsitettä aloite palautteen sijaan.

Antti Avoranta
Yli 20 aloitteen tekijä
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

26.3.2019

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta. Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:

Aloitteesi aloite-termin kattavasta käytöstä

Aloitteessasi kiinnitit huomiota siihen, että nuorten aloitteista on käytetty myös palaute-termiä. Aloitteen tekijä voi tosiaan saada automaattisesti lähetetyn sähköisen viestin, esimerkiksi "Kiitos palautteestasi". Tämä johtuu siitä, että nuorten aloitteet ohjautuvat valmisteluun kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Kaikkialla muualla kuin sähköisessä järjestelmässä käytetään aloite-sanaa. Sähköistä järjestelmää pyritään nyt korjaamaan niin, että sielläkin käytettäisiin palautteen sijasta aloite-sanaa.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari