Käsitelty

Aloitteiden käsittelyaika lyhyemmäksi

Jokainen helsinkiläinen nuori voi tehdä nuorten aloitteen haluamastaan aiheesta. Nykyisellään ohjeistetaan, että nuorten aloitteisiin tulisi saada vastaus kolmen kuukauden kuluttua aloitteen jättämisestä, mikä on todella pitkä aika. Aloitevastausta odotellessa olen itse välillä jopa kokenut, että ketään ei kiinnosta tekemäni aloite ottamatta kantaa sen toteuttamiskelpoisuuteen ja hyödyllisyyteen. Lisäksi vastauksen odottelu niin pitkään on todella turhauttavaa, eikä se luo kovin hyvää kuvaa kaupungin päätöksentekojärjestelmästä. Aloitteiden vastausaikaa on siis lyhennettävä ja ehdotan, että uusi käsittelyaika olisi puolitoista kuukautta.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

26.3.2019

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta. Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:

Aloitteesi aloitteiden käsittelyajan lyhentämisestä

Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa on pyrittävä lyhentämään. Valmisteluprosessia ja asian ohjausta on nopeutettava. Nuorisopalveluista kerrotaan, että aloiteprosessia pyritään kehittämään myös niin, että aloitteen tekijän olisi helpompi seurata käsittelyn etenemistä ja aloitteen mahdollisesti aiheuttamien toimenpiteiden toteutumista. Pidän itse erittäin tärkeänä, että aloitteen tekijään ollaan yhteydessä vastausta valmisteltaessa, ja keskustellaan hänen kanssaan aloitteeseen liittyvistä asioista.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari